การส่งผลของบุญ

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2558

 

การส่งผลของบุญ

 

การส่งผลของบุญ

          บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย  จะส่งผลให้เป็นไป  ในปัจจุบันนี้  ถ้าบุญในอดีตเราทำมา  ๑๐  ก็ส่งผล  ๑๐  ทำมา  ๑๐๐  ก็ส่งผล  ๑๐๐ 

           บุญที่เราทำในปัจจุบันนี้  ส่งผลในปัจจุบันเพียง  ๑๐–๒๐ % ของบุญที่ทำ  แต่จะส่งผลเต็มที่ในอนาคต  ทำให้ชาติหน้าของเราจะดีมาก  ด้วยผลบุญในปัจจุบัน

            ดังนั้น  เราต้องหัดมักน้อยให้มาก ๆ  ถ้าเรามี  ๑๐๐  ใช้  ๑,๐๐๐  ไม่นานก็วิบัติ  แต่ถ้าเรามีบุญ  ๑,๐๐๐  ใช้แค่  ๑๐๐  ไม่นานบุญ  ก็ต้องส่งผลมากขึ้น  เมื่อได้มากขึ้น  ก็ให้วางใจเป็นอุเบกขา  อย่าโลภ  จงคิดว่า  นั่นเป็นบุญที่ส่งผล  แล้ววางใจเฉย ๆ

 

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019053967793783 Mins