ผู้ได้ไปสวรรค์

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใด ได้พบพระภิกษุผู้เพรียบพร้อมด้วยจริยธรรม
แล้วประนมกรนมัสการ ให้ท่านเป็นผู้นำทาง
ผู้นั้น ย่อมได้การยกย่องสรรเสริญในปัจจุบัน
เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมได้ขึ้นสวรรค์


 

ปัพพชิตวิเหฐิกชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๙๕๒

 

 Total Execution Time: 0.0077725489934285 Mins