ศรัทธา ความเชื่อ เมื่อประพฤติถูกเช่นนี้เชื่อแน่ก็ได้รับความสุขแท้ๆ ไม่ต้องไปสงสัย
...อ่านต่อ
จมอยู่ด้วยอาการอันบัณฑิตพึงเกลียด กุสีตํ เขาแปลว่าคนเกียจคร้าน คนไม่ศรัทธา
...อ่านต่อ
ไม่รู้จักโภชนาหาร ไม่รู้จักบริโภคโภชนาหาร ถึงกับเป็นหนี้เป็นข้าเป็นบ่าวเขาเชียวหนา
...อ่านต่อ
สัทธรรมนี่แหละเป็นตัวสำคัญ  สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ  พระพุทธเจ้าท่านสำเร็จแล้ว ท่านเคารพสัทธรรมอย่างเดียว
...อ่านต่อ
ตัวของตัวเองรักความบริสุทธิ์ ก็ทำความบริสุทธิ์ของตัวเองได้
...อ่านต่อ
จะเคารพพุทธรัตนะนั้น ต้องให้ถูกหลักดังนี้ เริ่มต้นทีเดียวยังไม่ถูกพุทธรัตนะ  จะถูกพุทธรัตนะไม่ได้
...อ่านต่อ
สติสัมโพชฌงค์ เราต้องเป็นคนไม่เผลอสติเลย เอาสตินิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั่น
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาท่านอุปมาเหมือนต้นไม้ใหญ่ สมบูรณ์ด้วยใบแก่  อ่อน ดอก ผล ที่นกประชุมชนต้องการได้ทั้งนั้น
...อ่านต่อ
กริยาของจิตเช่นนั่นแหละ  ชื่อว่าเป็นพรหมวิหารในพุทธศาสนาทีเดียว
...อ่านต่อ
บางทีดูหมิ่นเขาไม่รู้ตัวว่าดูหมิ่นเขา  ดูหมิ่นเป็นอย่างไร?  คำดูหมิ่นนะเขาเรียกว่าสู้ไม่ได้  พูดเอาตามชอบใจ
...อ่านต่อ
นี่เจ้าผู้ตัวบวชน่ะพอบวชเข้าเท่านั้น นั่นเห็นไหมล่ะแปลกประหลาดผลอานิสงส์เกิดปัจจุบัน
...อ่านต่อ
ชื่อว่าแทนคุณแท้ ๆ ดังกล่าวแล้ว มารดาบิดาไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาขึ้น ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้น ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสขึ้น 
...อ่านต่อ
นี่เรื่องพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างนี้ ไม่ต้องไปหาเงินทองข้าวของ เมื่อประพฤติถูกส่วนเข้าแล้ว เงินทองข้าวของมันมาหาเอง
...อ่านต่อ
ธรรมนั้นสัณฐานกลมสีขาวใสเหมือนแก้ว โตเล็กตามส่วนของธรรมนั้น ๆ นี่แหละมีอยู่แท้ๆ เป็นธรรมอันประเสริฐ
...อ่านต่อ
เมื่อมาประสบพุทธศาสนา พบของจริงละ เข้าถึงของจริงให้ได้ เอาของจริงใส่กับตัวไว้ให้ได้ ติดกับตัวไว้ให้ได้
...อ่านต่อ
เมื่อต้องภัยได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างใดให้นึกถึงบุญ เอาใจไปจรดที่บุญทำมาค้าขายอะไรก็เอาใจไปจรดที่บุญนั้น
...อ่านต่อ
บุญที่มนุษย์ทำมาจากไหน ก็มาจากในกลางกายนี้ ตรงกลางของใจนั้น
...อ่านต่อ
เมื่อต้องทุกข์ภัยอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ระลึกถึงดวงบุญที่ตนได้กระทำไว้ อย่าไประลึกนึกถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ดวงบุญของตน
...อ่านต่อ
ผู้ที่ได้พุทธรัตนะ ที่ได้แล้วอย่าดูเบาหนา ดับมาเกือบ ๒,๐๐๐ ปีหนา มาโผล่ขึ้นในครั้งนี้นะเป็นอัศจรรย์ทีเดียว
...อ่านต่อ
จะเอาของจริง ตัวไม่จริงแล้ว จะได้อย่างไร ต้องจริงสิ จริงเอาชีวิตเข้าแลกจึงจะได้ สมความปรารถนาน่ะ
...อ่านต่อ
ใจก็หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เห็นธรรมกาย พระอรหัตละเอียดนี้ เสร็จกิจในพระพุทธศาสนาพระสมณโคดมแค่นี้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล