คณะสงฆ์ พระธรรมยาตรา ๑,๑๓๔ รูป ถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ในการสร้างบารมี วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ณ วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง
...อ่านต่อ
ถวายภัตตาหารพระธรรมยาตรา วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
...อ่านต่อ
ถวายภัตตาหารพระธรรมยาตรา วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี จ.สุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
ภาพหมู่พระธรรมยาตราที่วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และพิธีโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์ ณ วัดโบสถ์บน วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
...อ่านต่อ
พิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชาและกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ ๓ สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์พระธรรมยาตราบิณฑบาตโปรดญาติโยม ในจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
...อ่านต่อ
ถวายภัตตาหารพระธรรมยาตรา วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
พิธีโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์ต้อนรับคณะสงฆ์ธรรมยาตรา 1,134 รูป วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,134 รูปณ อนุสรณ์สถาน ที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ(Lotus Land) พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
คณะพระธรรมยาตรา ปฏิบัติศาสนกิจทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน ในจังหวัดนครปฐมและร่วมพิธีทอดผ้าป่า วัดดอนยอ ,วัดศิลามูล ,วัดทุ่งพิชัย ,วัดทะเลบก
...อ่านต่อ
พิธีถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ณ อนุสรณ์สถาน แห่งที่ ๑ สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
คณะพระธรรมยาตรา ปฏิบัติศาสนกิจ ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน ในจังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
...อ่านต่อ
พิธีถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ณ อนุสรณ์สถาน แห่งที่ ๑ สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่า วัดไผ่โรงวัว และวัดอัมพวันและคณะพระธรรมยาตรา ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
พิธีถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ณ อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีวันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
...อ่านต่อ
พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์และคณะพระธรรมยาตรา ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์และคณะพระธรรมยาตรา ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และกตัญญูบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ณ อนุสรณ์สถาน แห่งที่ ๑ สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
พิธีถวายภัตตาหารเช้าเป็นสังฆทาน แด่คณะพระธรรมยาตราฯ พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑๐๑ วัด และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น
...อ่านต่อ
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน การเตรียมงานจุดโคมประทีป วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง