ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 28 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง วัดพระธรรมกาย รวมระยะทางทั้งหมด 19.5 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 26 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ที่ดินตลิ่งชัน ถึง กรมชลประทาน รวมระยะทางทั้งหมด 22.3 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 25 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ร.ร. วัดนวลนรดิศ ถึง ที่ดินตลิ่งชัน รวมระยะทางทั้งหมด 15.1 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 24 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ที่ดินตลิ่งชัน ถึง ร.ร. วัดนวลนรดิศ รวมระยะทางทั้งหมด 15.1 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 23 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก พุทธมณฑล ถึง ที่ดินตลิ่งชัน รวมระยะทางทั้งหมด 18.6 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 22 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย ถึง พุทธมณฑล รวมระยะทางทั้งหมด 22.8 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 21 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ร.ร. วัดพระประโทณเจดีย์ ถึง สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย รวมระยะทางทั้งหมด 24 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 20 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ร.ร. วัดตาก้อง ถึง ร.ร. วัดพระประโทนเจดีย์ รวมระยะทางทั้งหมด 16.2 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 19 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดบางปลา ถึง ร.ร. วัดตาก้อง รวมระยะทางทั้งหมด 21.8 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 18 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดสุขวัฒนาราม ถึง วัดบางปลา รวมระยะทางทั้งหมด 8.10 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 17 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ร.ร. กาญจนาภิเษก ถึง วัดสุขวัฒนาราม รวมระยะทางทั้งหมด 21.6 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 16 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดโบสถ์ (บน) ถึง ร.ร. กาญจนาภิเษก รวมระยะทางทั้งหมด 20.6 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 14 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดบางรักใหญ่ ถึง วัดโบสถ์ (บน) รวมระยะทางทั้งหมด 21.6 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 13 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ร.ร วัดไทรใหญ่ ถึง วัดบางรักใหญ่ รวมระยะทางทั้งหมด 22.75 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 12 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดรางกำหยาด ถึง ร.ร วัดไทรใหญ่ รวมระยะทางทั้งหมด 13.71 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 11 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดศิลามูล ถึง วัดรางกำหยาด รวมระยะทางทั้งหมด 18.3 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 10 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดสองพี่น้อง ถึง วัดศิลามูล รวมระยะทางทั้งหมด 19.05 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 9 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก โลตัสแลนด์ ถึง วัดสองพี่น้อง รวมระยะทางทั้งหมด 1.4 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพกิจกรรมที่โลตัสแลนด์ โครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณีย์ ปีที่ 3 วันที่ 8 ม.ค 57
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 7 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ร.ร บรรหารแจ่มใสวิทยา ถึง โลตัสแลนด์ รวมระยะทางทั้งหมด 22.05 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 4 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดตรีพาราสีมาเขต ถึง ร.ร บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 รวมระยะทางทั้งหมด 17.774 ก.ม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง