หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


"ความสบาย" เเค่ทำใจนิ่งๆ เฉยๆ
...อ่านต่อ
คำว่า “วิชชาธรรมกาย” ประกอบด้วย ๒ คำ คือ คำ ว่า “วิชชา” กับดาวคำ ว่า “ธรรมกาย” คำ ว่า “วิชชา” แตกต่างจากคำ ว่า “วิชา” ในทางโลกที่เราได้เคยศึกษาเล่าเรียนกัน วิชาทางโลกนั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นใน ๒ ระดับ คือ ระดับสุตมยปัญญา กับ จินตามยปัญญา
...อ่านต่อ
เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เขานำ มาทำ บุญ เขาต้องเอา ชีวิตเป็นเดิมพัน เพราะฉะนั้นจะจับจ่ายใช้สอยสิ่งใดก็ตาม แม้จะเป็นงานพระศาสนาก็ต้องรู้จักใช้ให้ทุกบาททุกสตางค์ประหยัดสุด
...อ่านต่อ
ถ้าใครเอาใจนี่มาหยุดนิ่ง อยู่ที่ศูนย์กลางกายได้มาก
...อ่านต่อ
ฐานที่ ๗ ตรงนี้ เป็นแหล่งของสติ เป็นแหล่งของปัญญา
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านตรัสว่า... “นตถิ สนติ ปรํ สุขํ”
...อ่านต่อ
เหมือนเรื่องของพระโพธิสัตว์ในอดีต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา
...อ่านต่อ
การบูชาข้าวพระ ทำไมบางคนได้บุญมาก บางคนได้บุญน้อย
...อ่านต่อ
บุญเป็นสิ่งสำคัญมาก แม้เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ
...อ่านต่อ
ที่สุดแห่งธรรม คือ ที่สุดแห่งกองทุกข์
...อ่านต่อ
เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ ด้วยบุญเก่าที่สั่งสมมาข้ามชาติ
...อ่านต่อ
ความสบาย เป็นหัวใจของการเข้าถึงธรรม
...อ่านต่อ
เรามาฝึกฝนตนเอง ให้สมบูรณ์แบบที่สุด
...อ่านต่อ
ความเชื่อที่ว่า...ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้
...อ่านต่อ
ให้ทุกวันทุกคืน ทุกเวลา ทุกนาที เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมี
...อ่านต่อ
บุญ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ อย่างยิ่ง
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตร หรือ ผู้นำบุญนั้น ไม่ใช่หมายถึง...ผู้ที่ไปเชิญชวนคน
...อ่านต่อ
ความสมบูรณ์ของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยบุญ
...อ่านต่อ
เป็นเหตุแห่งความสำเร็จ อย่างอื่น เช่น ความรู้
...อ่านต่อ
คนจะรวยต้องมีบุญ บุญเก่าเราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงใด
...อ่านต่อ
บุญ คือ พลังแห่งความดี พลังแห่งความบริสุทธิ์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล