พิธีสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก วันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามสอบ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ พระเถระ ครั้งที่ ๒๕ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดย พระภิกษุรุ่น ๒๗ เพชรน้ำเอก
...อ่านต่อ
สำนักกัลยาณมิตรสากล สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๔๘ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๑๓ วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง  จังหวัดยะลา
...อ่านต่อ
สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักบุคคลกลาง และสำนักสื่อสารองค์กร สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๑,๘๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ เนื่องในวันลอยกระทง วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีลอยกระทงธรรมและจุดโคมประทีป ณ พุทธอุทยานนานาชาติ โพนพิสัย จ.หนองคาย วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีลอยกระทงธรรม ณ สระเศรษฐีทะเลบุญ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เนื่องในวันลอยกระทง วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีกรานกฐิน ของคณะสงฆ์ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในวันทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ในวันทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี ปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เบญจธรรม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ
วัดภาวนาปีนัง ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐิน และตักบาตรพระจำนวน 100  รูป ณ ซันชายพลาซ่า ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงเชียงใหม่
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี ปรับปรุงระบบน้ำและปรับภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติธรรม ณ แผ่นดินทอง พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประเทศบังกลาเทศ ชมรมธรรมทายาทรวมใจ(DOP) แห่งเมืองปันชารี บังกลาเทศ ณ วัดสันติปูร์อรัญกุฏิ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐินนานาชาติ ณ วัดนวบัณฑิต จิตตะกอง บังคลาเทศ เมือวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
พิธีรับตราตั้ง โดยมีพระเดชพระคุณ “พระธรรมรัตนาภรณ์” เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต
...อ่านต่อ
พิธีรับตราตั้ง และมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่ "พระครูวิจิตรอาภากร" (นิวัตร อาภากโร น.ธ.เอก, ป.ธ.4)  เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  “เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง” วันพฤหัสบดีที่ 17 ตลุาคม พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
กฐินนานาชาติ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ องค์การพุทธโลก ถวายกฐิน ณ วัด ดร.อัมเบ็ดการ์ ชัยตยะภูมี วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง