สำนักต่างประเทศ, สำนักองค์ประธาน, สำนักศรัทธาภิบาล, สำนักเผยแผ่, สำนักพัฒนาทรัพยากร และสำนักการศึกษา สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๓-๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักกัลยาณมิตรสากล, สำนักสื่อสารองค์กร และสำนักบุคคลกลาง ร่วมกับสาธุชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๑-๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
การประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. - เวลา 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา SPD 11 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ชมรมศิษย์เก่าบูชาธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น 3 วัน "โครงการปฏิบัติธรรมศิษย์เก่าบูชาธรรม" ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรม "เสาร์สร้างสุข" สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 น. - เวลา 20.00 น. ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  จัดขึ้นครั้งปฐมเริ่ม วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562
...อ่านต่อ
ปิดแผ่นทองสักการะ รูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
สำนักพัฒนาทรัพยากร, สำนักการศึกษา และสำนักเผยแผ่ สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีบุพเปตพลี อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ครั้งที่ ๙๕ วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
สำนักกัลยาณมิตรสากล ร่วมกับสาธุชนจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน  เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ (เข้าพรรษา) ประจำปี 2562 และรับชมสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาพยนต์แอนนิเมชั่น 3 มิติ " Monks ชีวิตสมณะ ผู้ชนะแห่งจักรวาล" และนิทรรศการ "ฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ" วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
สำนักสาธารณูปการ, สำนักสื่อธรรมะ และสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศการปลูกต้น "เบญจทรัพย์" วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ บริเวณมหารัตนวิหารคดทิศเหนือ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
นิทรรศการฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองรูปหล่อ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีอัญเชิญรูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประดิษฐาน ณ มหารัตนวิหารคด เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เนื่องในวาระครบ ๑๐๒ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เนื่องใน ๑๙ ปีวันคล้ายวันละสังขาร คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  ณ หอฉันคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย  วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก เปิดฉายภาพยนต์ส่งเสริมศีลธรรม ๓ มิติ ณ โรงภาพยนตร์ ๑ มหารัตนวิหารคด คอร์ ๔ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีปลูก "เบญจทรัพย์" เป็นปฐมเริ่ม ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง