พิธีจุดมาฆะประทีป ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 2556
...อ่านต่อ
พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๑ พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ ๗
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรวันมาฆบูชา ณ ลานธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2556
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 15 ม.ค 57 พัก / ทำกิจกรรมที่ วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง
...อ่านต่อ
พิธีถวายพระประธาน ณ วัดป่าหมาก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556
...อ่านต่อ
คณะพระธุดงค์ธรรมชัย 1,500 รูป เดินธุดงค์จากวัดอัมพวัน ในเวลา 10.00 น. ไปยังจุดหมายปลายทาง ณ วัดสองพี่น้อง ในเวลา 12.30 น.
...อ่านต่อ
พิธีอัญเชิญรุปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
พิธีถวายโคมมาฆะประทีป ณ สภาธรรมกายสากล วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
...อ่านต่อ
ศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพบูชาศรัทธาใน พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก ร่วมงานบุญด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา กลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ รับฟังพระธรรมเทศนา สร้างมหาทานบารมี ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2551 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2551 เป็นวาระครบ 124 ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และนับเป็นเวลากว่า 91 ปี ท่านได้เพียรยอมสละชีวิตปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สูญหายไปกว่า 500 ปีหลังพุทธกาล
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสูญหายไปเมื่อประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ กลับคืนมาอีกครั้ง ด้วยการสละชีวิตปฏิบัติธรรมถึง ๒ คราว จนเข้าถึงพระธรรมกาย และได้ศึกษาวิชชาธรรมกายจนเกิดความเชี่ยวชาญ แล้วมุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย จนตลอดชีวิตของท่าน
...อ่านต่อ
สืบเนื่องจากประเทศศรีลังกาและประเทศไทย มีความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่แนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน และตามที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา โดยท่านประธานาธิบดี มหินทา ราชาปักษี ได้ส่งจดหมายกราบนมัสการพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อขอพระพุทธรูป
...อ่านต่อ
เมื่อวันครูวิชชาธรรมกาย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 กันยายน พุทธศักราช 2550 นับเป็นเวลา 90 ปีของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อมารำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้ได้อุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนา มาร่วมเป็นสักขีพยานในความมุ่งมั่นสามัคคีของเหล่าศิษยานุศิษย์ แล้วมาช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลก สมกับที่ทุกคนได้เกิดมาสร้างบุญ สั่งสมบารมี
...อ่านต่อ
พิธีถวายรางวัลสันติภาพ Universal Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (World Buddhist Sangha Youth) ประเทศศรีลังกา
...อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
...อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีมอบโล่ ในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 25 หนึ่งในโครงการสร้างสันติภาพโลก ในความดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ ตลอดต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน
...อ่านต่อ
ในวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ จะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งในชีวิตของเหล่าลูกหลานและ
...อ่านต่อ
ต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมสั่งสมบุญ ร่วมอยู่ธุดงค์ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
จากในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2549 วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
จากในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2549 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานวันครูวิชชาธรรมกาย นับเป็นวันรวมใจศิษยานุศิษย์จากทั่วโลก ที่มีความเคารพบูชาในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
...อ่านต่อ
ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่จะถึงนี้นอกจากจะเป็น “วันสมาธิโลก” ดังเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมาแล้ว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล