องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก ถวายโล่ ประกาศเกียรติคุณปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ หลวงพ่อธัมมชโย
...อ่านต่อ
70 ปี ของบุคคลทั่วไป เป็นวัยแห่งการพักผ่อนหลังจากทำงานมาทั้งชีวิต 70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ท่านยังคงปฏิบัติธรรมสอนสมาธิ และมุ่งหน้าทำ ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล