พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโย

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2558

พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโย
ในวันคุ้มครองโลกที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย

 

 

   สมเด็จพระสังฆราชแห่งบังคลาเทศ สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พระมหาเถระ ผู้นำประเทศ องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ถวายโล่ ประกาศเกียรติคุณ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จำนวน 97 รางวัล กว่า 40 ประเทศทั่วโลก ในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2559
 
      97 รางวัล กว่า 40 ประเทศทั่วโลก โล่ประกาศเกียรติคุณ เหล่านี้เป็นพยานที่ประจักษ์สายตาชาวโลก ว่า หลวงพ่อธัมมชโย ทำทุกกิจกรรม เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างคนดีให้เกิดในสังคม สร้างสันติภาพให้เกิดไปทั่วโลก

 

รางวัลต่างๆ ที่ได้ถวายแด่ หลวงพ่อธัมมชโย 97 รางวัล จาก 40 ประเทศ

พระเทพญาณมหามุนี , หลวงพ่อธัมมชโย , วันคุ้มครองโลก , สมเด็จพระสังฆราช , พระมหาเถระ , ผู้นำประเทศ , องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก , สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก , ถวายโล่ , ประกาศเกียรติคุณ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , ถวายรางวัลหลวงพ่อธัมมชโย

พระเทพญาณมหามุนี , หลวงพ่อธัมมชโย , วันคุ้มครองโลก , สมเด็จพระสังฆราช , พระมหาเถระ , ผู้นำประเทศ , องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก , สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก , ถวายโล่ , ประกาศเกียรติคุณ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , ถวายรางวัลหลวงพ่อธัมมชโย

พระเทพญาณมหามุนี , หลวงพ่อธัมมชโย , วันคุ้มครองโลก , สมเด็จพระสังฆราช , พระมหาเถระ , ผู้นำประเทศ , องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก , สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก , ถวายโล่ , ประกาศเกียรติคุณ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , ถวายรางวัลหลวงพ่อธัมมชโย

พระเทพญาณมหามุนี , หลวงพ่อธัมมชโย , วันคุ้มครองโลก , สมเด็จพระสังฆราช , พระมหาเถระ , ผู้นำประเทศ , องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก , สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก , ถวายโล่ , ประกาศเกียรติคุณ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , ถวายรางวัลหลวงพ่อธัมมชโย

พระเทพญาณมหามุนี , หลวงพ่อธัมมชโย , วันคุ้มครองโลก , สมเด็จพระสังฆราช , พระมหาเถระ , ผู้นำประเทศ , องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก , สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก , ถวายโล่ , ประกาศเกียรติคุณ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , ถวายรางวัลหลวงพ่อธัมมชโย

พระเทพญาณมหามุนี , หลวงพ่อธัมมชโย , วันคุ้มครองโลก , สมเด็จพระสังฆราช , พระมหาเถระ , ผู้นำประเทศ , องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก , สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก , ถวายโล่ , ประกาศเกียรติคุณ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , ถวายรางวัลหลวงพ่อธัมมชโย

พระเทพญาณมหามุนี , หลวงพ่อธัมมชโย , วันคุ้มครองโลก , สมเด็จพระสังฆราช , พระมหาเถระ , ผู้นำประเทศ , องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก , สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก , ถวายโล่ , ประกาศเกียรติคุณ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , ถวายรางวัลหลวงพ่อธัมมชโย

พระเทพญาณมหามุนี , หลวงพ่อธัมมชโย , วันคุ้มครองโลก , สมเด็จพระสังฆราช , พระมหาเถระ , ผู้นำประเทศ , องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก , สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก , ถวายโล่ , ประกาศเกียรติคุณ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , ถวายรางวัลหลวงพ่อธัมมชโย

พระเทพญาณมหามุนี , หลวงพ่อธัมมชโย , วันคุ้มครองโลก , สมเด็จพระสังฆราช , พระมหาเถระ , ผู้นำประเทศ , องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก , สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก , ถวายโล่ , ประกาศเกียรติคุณ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , ถวายรางวัลหลวงพ่อธัมมชโย

พระเทพญาณมหามุนี , หลวงพ่อธัมมชโย , วันคุ้มครองโลก , สมเด็จพระสังฆราช , พระมหาเถระ , ผู้นำประเทศ , องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก , สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก , ถวายโล่ , ประกาศเกียรติคุณ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , ถวายรางวัลหลวงพ่อธัมมชโย

พระเทพญาณมหามุนี , หลวงพ่อธัมมชโย , วันคุ้มครองโลก , สมเด็จพระสังฆราช , พระมหาเถระ , ผู้นำประเทศ , องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก , สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก , ถวายโล่ , ประกาศเกียรติคุณ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , ถวายรางวัลหลวงพ่อธัมมชโย

พระเทพญาณมหามุนี , หลวงพ่อธัมมชโย , วันคุ้มครองโลก , สมเด็จพระสังฆราช , พระมหาเถระ , ผู้นำประเทศ , องค์กรพุทธนานาชาติทั่วโลก , สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก , ถวายโล่ , ประกาศเกียรติคุณ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ , ถวายรางวัลหลวงพ่อธัมมชโย

โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจาก ๔๐ ประเทศ ๙๗ รางวัล

๑. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Reverend Loknayak Ashva Ghosh Mahanayaka / พระโลกะนายก อัสวา โกสฮ์ มหานายก International Buddha Education Institute / สถาบันพุทธศาสน์ระหว่างประเทศ ประเทศอินเดีย

๒. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก H.H. Sanghanayaka Suddhananda Mahathero / สมเด็จพระสังฆนายกสุทธานันทะ มหาเถโร Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha / องค์กรบังกลาเทศพุทธะกริสติประชาสงฆ์ ประเทศบังกลาเทศ

๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Bhadanta Tilawkar Bivamsa / พระภัททันตะ ติโลกะ ภิวังสะ Ywama Pariyatti Institute, Insein / สถาบันปริยัติศึกษายวมา เมืองอิ๊นเส่ ประเทศเมียนมาร์

๔. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Dr. Thich Thien Tam / พระทิช เถี่ยน ตึม Vietnam Buddhist Sangha and Pho Minh Temple / เวียดนามสังฆสภา และวัดโฝมินห์ ประเทศเวียดนาม

๕. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mya Kyauk Sayar Daw Bhaddanta Khaymarsara / พระสยาดอว์ เขมาจาระ Ahtulamaha Mya Kyauk Zedidaw Yankin Taung Jei Temple Mandalay Division / วัดอะตุละ มหา เมียะจ้าว เซดีดอว์ เขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์

๖. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Pharkru Sam Jyotik / พระครูสาม โชติก Maha Myat Muni Temple Kyaing Tong, Myanmar / วัดราชฐานหลวงหัวข่วง เขต ๓ เขมารัฐ นครเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์

๗. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Wedaruwe Upali Anunayaka Mahathero / พระเวดารุเวะ อุปาลี อนุนายก มหาเถโร Syamopali Maha Nikaya, Asgiriya Chapter / สยามโมบาลีมหานิกาย ฝ่ายอัสกิริยา ประเทศศรีลังกา

๘. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก H.H. Samdech Preah Aggamahasangharajadhipati Tep Vong / สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เตป วงษ์ ประเทศกัมพูชา

๙. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Jnanapunnik Mahathera / พระเดชพระคุณหลวงพ่อ-ญาณะปุณณิกะ All Nepal Bhikkhu Association / มหาเถรสมาคมประเทศเนปาล ประเทศเนปาล

๑๐. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Punyasanto / พระปุญญสันโต The Korea Theravada Maha Sangha Sapha / สภาสงฆ์เถรวาทแห่งเกาหลี ประเทศเกาหลี

๑๑. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก H.H. Dharmasen Mahathero / สมเด็จพระสังฆราชธรรมเสน มหา-เถโร ประเทศบังกลาเทศ

๑๒. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Tah Eun Fahzue / พระธรรมาจารย์ ต้าเอินฝ่าซือ Ta Chue Szu Chentu Szechuan / วัดต้าฉือซื่อ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

๑๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Dambajav Choijiljav / องค์ลามะดัมบะจาว ชอยจิลจาว Tashichoiling Monastery / วัดดาชิชอยลิง ประเทศมองโกเลีย

๑๔. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Dr. Thich Tri Quang / พระธรรมาจารย์ ทิช ตริ กวง National Vietnam Buddhist Sangha / เวียดนามสังฆสภา ประเทศเวียดนาม

๑๕. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Chandrarin Jinadhammo / สาธุใหญ่จันทริน จินธัมโม องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว แขวงหลวงพระบาง อพส. แขวงหลวงพระบาง / Lao United Buddhist Association - Luang Prabang ประเทศลาว

๑๖. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Zawana / พระสะวะนะ Myoe Lal Monastery / เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์เกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์

๑๗. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. B. Sri Saranankara Nayaka Mahathero / พระสะระนังกะระ Sri Lanka Buddhist Temple, Kuala Lumpur, Malaysia / วัดพุทธศรีลังกา ประเทศมาเลเซีย

๑๘. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Phrakittisophonvites / พระกิตติโสภณวิเทศ Union of Thai Sanghas in Oceania / สมัชชาสงฆ์ไทยแห่งภูมิภาคโอเชียเนีย ประเทศ นิวซีแลนด์

๑๙. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Phramaha Chaipichit Thanoottaro / พระมหาชัยพิชิต ฐานุตตโร
The Royal Thai Temple, Argentina / วัดหลวงอาร์เจนตินา ประเทศอาร์เจนตินา

๒๐. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Aludeniye Subodhi Thero / พระอลุเดนิเยสุโพธิ เถโร
The Shraddha TV / สถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาศรัทธาทีวีแห่งประเทศศรีลังกา ประเทศศรีลังกา

๒๑. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Dhammika / พระธัมมิกะ World Buddhist Sangha Youth (WBSY), Europe / องค์การยุวพุทธสงฆ์โลกภาคพื้นทวีปยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

๒๒. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Sanghasena / พระสังฆเสนะ
Mahabodhi International Meditation Center / ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติมหาโพธิ ประเทศอินเดีย

๒๓. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Buddharakkhita / พระพุทธรักขิตะ Uganda Buddhist Centre / ศูนย์พระพุทธศาสน์แห่งอูกานดา ประเทศอูกันดา

๒๔. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Phra Khru Sobhon Dharmpal Mahathero / พระครูโสภณธรรมปาล มหาเถโร Shree Shakya Singha Vihar / วัดศรีศากยสิงห์ ประเทศเนปาล

๒๕. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Rev. Tapassi Dhamma Shrestha / พระทะปัสสี เศรษฐา
Charumati Buddha Vihar and resident of Charumati Buddhist mission Nepal / วัดจารุมาติวิหาร ประเทศเนปาล

๒๖. โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จาก Prof. Dr. Mitomo Kenyo / ศ.ดร. มิโตโมะเกนโย
พระมหาเถระระดับสูง นิกาย Nichiren Rissho University / มหาวิทยาลัยริชโช ประเทศญี่ปุ่น

๒๗. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Khenpo Tshering Dorji / พระเกนโป เซอริงก์ดอร์จี
Tango University of Buddhist Studies / มหาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ตังโก ประเทศภูฏาน

๒๘. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก GuangJiSi, China Jilin / 吉林省 吉林市 广济寺 /
วัดกว่างจี๋ซื่อ เมืองจี๋หลิน มณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน

๒๙. โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Shih Hui In / ภิกษุณีฉือ ฮุ่ย อิน ฝ่าซือ
Wei Zhong Buddhist Education Association of Taiwan / สมาคมพุทธศาสตร์เว่ยจ้ง ประเทศไต้หวัน

๓๐. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Shih Ming Yu / ภิกษุณีฉือ หมิง อวี้ ฝ่าซือ Chinese
Young Buddhist Association / สมาคมยุวพุทธศาสนิกจีน ประเทศไต้หวัน

๓๑. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Anagarika Dhammawati, Nyanawati / แม่ชีธรรมวตี และแม่ชีญาณวตี International Nun Association / สมาคมแม่ชีเนปาล ประเทศเนปาล

๓๒. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก President Benigno S. Aquino III / ประธานาธิบดี เบนิกโนอากีโน ที่ ๓ The Philippines / ประเทศฟิลิปปินส์

๓๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Archbishop Lagdameo / อาร์ชบิชอป ลากดามีโอ The Philippines / ประเทศฟิลิปปินส์

๓๔. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Hon. Mr. Ganga Prasad Yadav / ท่านกังกาปราสาด ยาดาฟ Legislature Parliament of Nepal / รัฐสภาประเทศเนปาล ประเทศเนปาล

๓๕. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Nigrodha / นิโครธา Lumbini DevelopmentTrust,
Ministry for Culture, Tourism and Civil Aviation / กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการบินพลเรือน ประเทศเนปาล

๓๖. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Dr. Jeffrey Wilson / ดร. เจฟฟรีย์ วิลสัน Buddhist Federation of Australia / สภาองค์กรพุทธศาสนิกชนแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

๓๗. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Ms. Betsy B. Mathieson / คุณเบทซี พี. มาทธิสัน
The Bahrain Federation of Expatriate Association / องค์กรศูนย์รวมสมาคมชาวต่างชาติแห่งประเทศบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

๓๘. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Sabuj Barua / คุณชาบุช บารัว Nirvana Peace Foundation / มูลนิธินิพพานและสันติภาพ ประเทศบังกลาเทศ

๓๙. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Chinmoy Barua / คุณชินมอย บารัว Bangladesh
Bouddha Juba Parishad / องค์กรพุทธจูบาปาริชาดแห่งบังกลาเทศ ประเทศบังกลาเทศ

๔๐. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก H.E Oknha Moha Upaseika Bandhidt Nhek Buntha /
อุบาสิกาเนี้ยก บุญทา Buddhist Cultural Center of Cambodia / ศูนย์วัฒนธรรมชาวพุทธแห่งกัมพูชา ประเทศกัมพูชา

๔๑. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Zhao Chun Sen / คุณจ้าว ชุน เซิน Thai-Chinese Cultural Exchange Center / ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน กรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

๔๒. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Si He / 思和法师 / พระธรรมาจารย์ซือเหอ
The Buddhist Academy Of China / สถาบันพุทธศาสตร์จีน / 中国佛学院 北京市 ปักกิ่ง
西城区 เขตซีเฉิง ประเทศจีน

๔๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Yin Xing / 印兴法师 / พระธรรมาจารย์อิ้นซิ้ง Lingguang Temple / วัดหลิงก่วง / 八大处灵光寺 石景山区 เขตสือจิ่ง ประเทศจีน

๔๔. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Li Rongyu / 李荣玉 / หลี่หลงอวี้ Famous calligrapher
/ นักเขียนพู่กันจีน / 著名书法家 昌平区 เขตฉางผิง ประเทศจีน

๔๕. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Li Chuanxing / 李传星 / หลี่ฉวนซิง Chinese Buddha ornaments culture Academy and Miao Yin Temple / สถาบันวัฒนธรรมเครื่องประดับพระพุทธรูปจีนและวัดเมี่ยวเหยา 中国佛饰文化研究院和妙音寺 河南省 เขตเหอหนาน ประเทศจีน

๔๖. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Dr. Jeet Liuzzi / ดร. จีด ลิอุซซี Institute for Intuitive Intelligence / สถาบันเพื่อการพัฒนาปัญญาจิตใต้สำนึก ประเทศเยอรมนี

๔๗. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Ivy Chan / คุณไอวี ชาน Hong Kong Artists and Life Education Association / สมาคมศิลปินและการศึกษาวิชาชีวิตแห่งฮ่องกง ฮ่องกง

๔๘. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Andrew Luen-Cheung Wong / คุณแอนดรู เลิน เธิน วอง The Institute of Maitreya Studies (Hong Kong) and Maitreya Educational & Cultural Foundation / มูลนิธิและสถาบันการศึกษาไมตรียะ ฮ่องกง

๔๙. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mrs. Siti Hartati Murdaya / คุณสีติ ฮาร์ตาตี มุรดายา Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) / องค์กรพุทธศาสนิกชนเปอร์วากิลัน แห่งประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย

๕๐. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Agus Jaya / คุณอากูส จายา Majelis Mahanikaya Indonesia (MBMI) / สมาคมพุทธมหานิกายแห่งประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย

๕๑. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Anto Kie / คุณอันโต คี Pusdiklat Yayasan Bunyanithi / ศูนย์กลางศึกษาและอบรมชาวพุทธเมืองเตอบิงติงกี สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

๕๒. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Ven. Sonam Dorji / ลามะโซนัม ดอร์จี Druk Ngawang Thubten Choling, Buddhist Institute / วัดภูฏานแห่งพุทธคยา ประเทศอินเดีย

๕๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Dott. Rafaele Sammarco / คุณราฟาเอล แซมมาร์โก 
Istituto di Psicologia Subbliminale / สถาบันจิตวิทยาเเละสมาธิ ประเทศอิตาลี

๕๔. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Dr. Aye H. Thwin / ดร.ไอ ทวิน Buddha Wisdom Society /
สมาคมพุทธปัญญา ประเทศจาไมกา

๕๕. โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จาก Dr. Masaru Sotani / ดร. มาซารุ โซตานิ
Thai Culture Exchange Center, Tokyo, Japan / ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

๕๖. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Thongwan Sisupan - ท่านทองวัน สีสุพัน /
Mr. Buapan Bhubpha - ท่านบัวพัน ปุบผา Department of Education and Sport, Luang Prabang Laos / แผนกศึกษาธิการและกีฬา แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว

๕๗. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Veraphan Rachapin ท่านวีระพันธุ์ ราชะพิน Savan Institute of Management / สถาบันบริหารศาสตร์สะหวัน ประเทศลาว

๕๘. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Emilija Andonova / เอมิเลีย อันโดโนวา Center for Regional
Sustainable Development / ศูนย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันยั่งยืน ประเทศมาซิโดเนีย

๕๙. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Seow Lee Ean Huan / คุณเซียว หลี่ เอี้ยน ฮวน F&G Group N’ Care International SDN BHD / บริษัท F&G แคร์ ระหว่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย

๖๐. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Goh Mee Mee / คุณเก๊าะ มีมี Cheun Shing SDN BHD /
บริษัท ชวน ซิงค์ เซินเดอเรียน เบอฮา ประเทศมาเลเซีย

๖๑. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Michael Heah Theng Hwang / คุณไมเคิล เฮ เทง ฮวง
IRC Group Of Companies / กลุ่มบริษัทไออาร์ซี ประเทศมาเลเซีย

๖๒. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Shi Ben Zhi / ซื้อ เปิ่น ฉือ Xi Ling Temple, Mu Se, Myanmar / วัดซีหลิง ประเทศเมียนมาร์

๖๓. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Rajesh Shakya / คุณราเจช ศากยะ Young
Men’s Buddhist Association of Nepal (YMBA) / สมาคมยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศเนปาล ประเทศเนปาล

๖๔. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Sanjeeb Tuladhar / คุณซันจีป ทูลาดาร์ Bodhi TV, Nepal /
สถานีโทรทัศน์โพธิแห่งประเทศเนปาล ประเทศเนปาล

๖๕. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Hari Rai / คุณฮารี รัย Lumbini Journalist Association /
สมาคมนักข่าวแห่งเมืองลุมพินี ประเทศเนปาล

๖๖. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Asst. Prof. Will Sweetman / ผศ.ดร.วิว สวีทแมน The
Department of Theology and Religion, University of Otago / ภาควิชาเทววิทยาเเละศาสนาทั่วไป แห่งมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์

๖๗. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Prof. Jens Braarvig / ศาสตราจารย์ เจน บราวิค The Norwegian Institute of Palaeograghy and Historical Philology / สถาบันอักขรวิทยาและประวัติภาษาศาสตร์แห่งนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์

๖๘. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mrs. Song Ly Eng Chenda / คุณสง ลี เอง เชนดา
Melaka Buddhist Lodge and Udumbara Mission / องค์กรพุทธมะละกาและอุดุมบาระประเทศสิงคโปร์

๖๙. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Plasid Thuzer / คุณปลาสิด ทูเซอร์ Tenavatu School /
โรงเรียนเทนาวาตู หมู่เกาะโซโลมอน

๗๐. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Ratnasiri Mutukumara / คุณรัตนสิริ มูทุกุมาระ
World FellowShip of Buddhist Youth Sri Lanka / องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศศรีลังกา

๗๑. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Anuruddha Thero Karuwelagaswewa / อนุรุทธะเถโร
Zurich Buddhist Vihara (ZBV) / วัดพุทธซูริกช์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

๗๒. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Fo Guang Shan / วัดฝอ กวง ซาน ประเทศไต้หวัน

๗๓. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Gen. Maj. Chainaj Yatchimplee / พลตรี ดร.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี World Alliance of Buddhist Leaders, Thailand Chapter / องค์กรผู้นำพุทธโลกประเทศไทย

๗๔. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Col. Boonchu Srikleub / พ.อ.(พิเศษ) บุญชู ศรีเคลือบ
Pali Graduate Association of Thailand / เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ประเทศไทย

๗๕. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Saner Bamrungnumai / นายเสนอ บำรุงหนูไหม
Protection of Buddhism in the South Club / ชมรมพุทธรักษาจังหวัดยะลา ประเทศไทย

๗๖. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mrs. Thida Wannaluk / นางธิดา วรรณลักษณ์
Protection of Buddhism in the South Club / ชมรมพุทธรักษาจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย

๗๗. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก Mrs. Prapawan Chaowanich / นางประภาวัลย์ เชาวน์วาณิชย์ Passion for Goodness Association of Pattani / สมาคมรักความดีจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

๗๘. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Bush Cze / คุณบุช เช Republican National Committee /
คณะกรรมการพรรครีพับลิกันแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

๗๙. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Professor Z. Tarzi and Nadia tarzi / ศ. ทาร์ซี และคุณนาเดีย ทาร์ซี Association for the Protection of Afghan Archaeology, USA / สมาคมเพื่อการพิทักษ์โบราณคดีอาฟกานิสถาน ประเทศสหรัฐอเมริกา

๘๐. ใบประกาศเกียรติคุณและจดหมาย จาก Dr. Wendy Nickerson / ดร. เวนดี นิคเอร์สัน
International Health Coaching Enterprises / สถาบันแนะนำสุขภาพระหว่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา

๘๑. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Prof. Collett Cox and Richard Salomon / ศ. คอลเล็ท คอกซ์
และริชาร์ด ซาโลมอน College of Art and Science, University of Wanshington / วิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

๘๒. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Austrian Buddhist Society / สมาคมพุทธออสเตรีย ประเทศออสเตรีย

๘๓. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก H.R.H. Dr. Molinge Ikome David / เจ้าฟ้า ดร.โมลิงเกะ อิคอมเม เดวิด Upper Muea-Buea, Camerooon / เขตโมยา โบยา ประเทศแคเมอรูน

๘๔. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Sergio D. Gatti / เซอร์จิโอ กัตติ Buddhist Society of Chile /
สมาคมพุทธแห่งประเทศชิลี ประเทศชิลี

๘๕. จดหมายขอบคุณ จาก Ven. Bodhi Raja Sapanno / พระโพธิราชา สปัญโญ Buddhist Sangha of Republic Democratic of Congo / สังฆสภาแห่งประเทศคองโก ประเทศคองโก

๘๖. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Lama Ganchen / องค์ลามะกังเชน Lama
Gangchen World Peace Foundation, Italian Republic / มูลนิธิลามะกังเชนเพื่อสันติภาพโลก 
ประเทศอิตาลี

๘๗. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Yoshimizu Daichi / พระโยชิมิทสึ ไดชิ
All Japan Pure Land Buddhist Association / สมาคมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แดนบริสุทธิ์ ประเทศญี่ปุ่น

๘๘. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Dongguk University / มหาวิทยาลัยดงกุก ประเทศเกาหลี

๘๙. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Tan Tian Lian / คุณตัน เตียน เหลียน Jinapanchorn Chanting Group / กลุ่มสาธยายมนต์ชินบัญชร ประเทศมาเลเซีย

๙๐. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mr. Lionel John Theron / คุณไลโอเนล จอห์น เธอรอน
Buddhist Theravada Sanctuary / ศูนย์ปฏิบัติธรรมเถรวาท ประเทศแอฟริกาใต้

๙๑. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Ms.Aya Chebbi / คุณอายา เชบบี African Youth Movement /
องค์การเยาวชนแอฟริกา ประเทศตูนิเซีย

๙๒. จดหมายขอบคุณ จาก Phra Dr.Khammai Dhammasami Dphill (Oxford) Oxford Buddha Vihara / วัดออกซ์ฟอร์ดพุทธวิหาร ประเทศอังกฤษ

๙๓. จดหมายขอบคุณ จาก Dr. Jotika Khur-Yearn Phd (SOAS London) / ดร. โชติกะ คูร เยอร์น SOAS - School of Oriental and African Studies University of London / ภาควิชาตะวันออกและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

๙๔. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Most Ven. Phrathepbuddhivides / พระเทพโพธิวิเทศ
The Council of Thai Bhikkhus in U.S.A / สมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา

๙๕. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Rev. Dr. T. Kenjitsu Nakagaki / พระดร. เคนจิตสึ นากาคากิ
Buddhist Council of New York / สมัชชาพุทธศาสนิกแห่งนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

๙๖. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Jennifer Yarro, Joshua Jayindo / เจนนิเฟอร์ ยาโร และโจชัวร์ ชยินโท Frog Lotus Yoga / ศูนย์ฝึกโยคะฟอร์กโลตัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

๙๗. ใบประกาศเกียรติคุณ จาก Mahamandal Welfare Organization (MWO) /
องค์การมหามานดาล เวลแฟร์ ประเทศบังกลาเทศ

 

--------------------------------------------------------------------

คำกล่าวขอบคุณของหลวงพ่อธัมมชโย
ในพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
๙๗ รางวัล จาก ๔๐ ประเทศ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

     กราบถวายความเคารพแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆนายกสุทธานันทะ มหาเถโรพระเถรานุเถระจากทั่วโลก เจริญพรตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศผู้มีเกียรติทุกท่าน

 กระผมรู้สึกปีติยินดีและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวนถึง ๙๗ รางวัล จาก ๔๐ ประเทศ แก่กระผมและหมู่คณะ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชคณะสงฆ์จากนานาประเทศ พระมหาเถรานุเถระและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะมีพระมหาเถระระดับเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชพระมหาเถรานุเถระ และท่านผู้มีเกียรติจำนวนมาก เดินทางมามอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาสมาคม สภาธรรมกายสากลแห่งนี้ อันเป็น
การแสดงถึงความร่วมมือของเหล่าพุทธบุตรและพุทธบริษัททั้งสี่ ที่จะร่วมมือกันกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ย้อนคืนกลับมารุ่งเรืองเหมือนครั้งสมัยพุทธกาล

      ทั้งนี้ กระผมและหมู่คณะมีความตั้งใจที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมประชาชาติทั่วโลก จึงได้ตั้งใจทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกไปในประเทศต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวคงไม่สามารถสำเร็จได้ หากไม่ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรานุเถระและองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายให้คำแนะนำและสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทำให้พุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขจรขจายไปทั่วโลก

      รางวัลเหล่านี้ถือเป็นกำลังใจแก่กระผมและหมู่คณะวัดพระธรรมกาย ในการที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายพร้อมที่จะร่วมมือกับคณะสงฆ์และทุกองค์กรนานาชาติทั่วโลก เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญของพระพุทธศาสนาไปสู่อนาคตให้ยิ่งยืนนานสืบไป

     กระผม ในนามวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ตลอดจนกัลยาณมิตรทั่วโลกกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนามายังท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช พระมหาเถรานุเถระทุกรูป และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและกราบขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงอำนวยพรแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช พระมหาเถรานุเถระ ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จในมโนปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่โลก เพื่อยังสันติภาพอันไพบูลย์ให้เกิดขึ้นและขอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสงบร่มเย็น ด้วยการเข้าถึงพระธรรมกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันจงทุกท่านเทอญ

       กราบถวายความเคารพและขอเจริญพร

 

--------------------------------------------------------------------

 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2559 หน้าที่ 23
 

หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2559 หน้าที่ 19
 

หนังสือพิมพ์ประชาชื่น ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2559 หน้าที่ 17

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011346817016602 Mins