อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ บูชาครูผู้สืบสายธรรมวิชชาธรรมกาย

 

บูชาครูผู้สืบสายธรรมวิชชาธรรมกาย


คุณยายอาจารย์ อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นศิษย์เอกของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) เป็นผู้ที่ทำหน้าที่สืบสานมโนปณิธานของครูบาอาจารย์ที่จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มายังพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ในยุคปัจจุบัน

ท่านเป็นทั้งผู้ให้กำเนิด และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลของวัดพระธรรมกาย หากไม่มีคุณยายอาจารย์ ก็จะไม่มีหลวงพ่อธัมมชโย และหากไม่มีหลวงพ่อธัมมชโย ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย ธรรมสถานที่สมบูรณ์แบบอย่างทุกวันนี้

คุณยายอาจารย์อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง จึงเป็นผู้ที่มีพระคุณอันมากล้น เป็นตัวอย่างของนักสร้างบารมีที่ดีสมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นครูผู้เป็นต้นแบบของการปฏิบัติธรรมแก่ศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายทุกคน และสาธุชนทั้งหลาย
 
 
ในปีนี้ พ.ศ.๒๕๔๑ ท่านมีอายุครบ ๙๐ ปีแล้ว เปรียบเสมือนใบไม้เหลืองรอวันลมพัดเพียงเบาๆ ก็จะพลันร่วงหล่นผุพังลับไปในผืนดิน เมื่อวันนั้นมาถึงภาพของใบหน้าและแววตาอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและความห่วงใยก็จะไม่ได้เห็นอีกแล้ว คงไว้แต่ความทรงจำอันอบอุ่นไปอีกนานแสนนาน

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสังขารของท่านจะร่วงโรยดั่งไม้ใกล้ฝั่ง แต่ตลอด ๗๐ ปีของการทำประโยชน์ให้แก่ชาวโลก สั่งสอนชาวโลกได้รู้การปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นจากวัฏฏสงสารอันกันดาร สอนให้รู้ว่าเราเกิดมานั้น เกิดมาเพื่อสร้างบารมี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเป็นแก่นสารของชีวิต และทุกวินาทีของท่านล้วนครบถ้วนทั้งบุญทั้งบารมี อันยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน

คุณสมบัติขนาดนี้ ย่อมเป็นเนื้อนาบุญบริสุทธิ์ประเสริฐ ให้เราทุกคนได้หว่านโปรยเมล็ดพืช เก็บเกี่ยวผลิตผลบุญอันไพศาล อันจะหาผืนนาบุญอันอุดมเช่นคุณยายอาจารย์นี้ไม่ได้ง่ายๆ ในโลก

ด้วยเหตุนี้วันที่ ๑ พฤศจิกายน วันทอดกฐิน ๙๐ ปีคุณยายอาจารย์ พวกเราทุกคนจึงไม่ควรปล่อยโอกาสบุญใหญ่นี้ให้ผ่านเลยไป ให้ทุกคนรวมใจบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ ทำความปรารถนาของท่านให้สำเร็จ คือการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ ด้วยการร่วมเป็นฐานรองรับการบังเกิดขึ้นขององค์พระธรรมกายประจำตัว เป็นเจ้าภาพสร้าง มหาวิสุทธิบัลลังก์ (Cladding for Buddha Images) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัว

และรวมพลังความศรัทธาตามหาเจ้าของบุญเพื่อปิดยอดองค์พระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์ให้สำเร็จอย่างอัศจรรย์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ นี้ เพื่อแสดงความศรัทธา แสดงกตัญญูกตเวทิตา บูชาธรรมครูผู้สืบสายธรรมจากหลวงพ่อวัดปากน้ำ ปูชนียาจารย์ของพวกเรา คุณยายอาจารย์อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

อย่าให้โอกาสที่จะเก็บเกี่ยวบุญจากท่านครั้งนี้หลุดลอยไป เวลาที่ท่านจะอยู่กับพวกเราเหลือน้อยลงทุกที และเวลาที่พวกเราจะได้ร่วมกันสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ก็เหลือน้อยเช่นเดียวกัน นับถอยหลังถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมก็หมดโอกาส คนที่พลาดโอกาสหรือยังทุ่มไม่เต็มที่ เมื่อถึงเวลานั้น แทนที่จะเป็นน้ำตาแห่งความปีติในความสำเร็จร่วมกัน แต่จะกลายเป็นน้ำตาแห่งความเศร้าโศก เสียดายบุญยิ่งใหญ่ที่ผ่านเลยไป 
 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล