วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มหากุศล ที่ไม่มีวันลืม

ตักบาตร ๒ ล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

มหากุศล

ที่ไม่มีวันลืม


        บุญกุศลที่เกิดจากการทำทานนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุด และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะหนทางไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายนั้น จะต้องมีทานบารมีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ซึ่งจะทำให้การสั่งสมบุญด้านอื่น ๆ ได้รับความสะดวกสบายตามไปด้วย ถ้าหากเราไม่มีโภคทรัพย์สมบัติมากแล้ว เมื่อ ถึงคราวจะรักษาศีลหรือปลีกเวลามานั่งสมาธิเจริญภาวนาจะทำได้ยากลำบาก หรือทำได้ไม่ดีดังที่ตั้งใจไว้ ดังนั้นผู้มีปัญญาจึงหมั่นสั่งสมทานกุศลบ่อย ๆ จนเป็นอุปนิสัยติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ

        โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอุปนิสัยการทำทานให้เป็นพื้นฐาน คุณธรรมที่สำคัญแก่ผู้คนในทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละภาพมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ นับเป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืมเลือน

ตักบาตรพระ

ตักบาตรพระ ๑๐,๑๐๑ รูป

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


         เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๑๐๑ รูป บริเวณหน้าโรงเรียนสมถวิลถึงสี่แยกเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิธีครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะ ภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์

ตักบาตรพระ

และได้รับเกียรติจากนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล เป็นประธานจัดงาน การตักบาตรครั้งนี้ถือเป็นการฉลองครบรอบ ๑๐๑ ปี ของอำเภอหัวหิน

ตักบาตรพระ

ตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป

จังหวัดบุรีรัมย์

          เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป บริเวณถนนเสด็จนิวัติ ตั้งแต่พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ ถึงศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ พิธีครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (มหานิกาย) พร้อมด้วยพระประสาธน์สารคุณ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์

ตักบาตรพระ

          และได้รับเกียรติจากนายคณิต เอี่ยมระหงส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงด้วย

ตักบาตรพระ

ตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป

จังหวัดสมุทรปราการ

           เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป ณ ตลาดปากน้ำ บริเวณ สามแยกหอนาฬิกา ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พิธีครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระพรหมดิลก เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ตักบาตรพระ

        พร้อมด้วยนางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร