วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน

ทบทวนบุญ

เรื่อง : อุบลเขียว

 


 

 

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน

"แผ่นดินสะเทือนเดือนเมษายน"

ประหนึ่งแผ่นดินสะเทือนเดือนเมษาเมื่อกงล้อแห่งธรรมได้เคลื้อนไปข้างหน้าอย่างสง่างามอีกครั้ง

สไปแก้วงามตระการ                 ปานประหนึ่งทิพย์อาภรณ์

ลอยล่องฟ้ามาสวมซ้อน         ห่มกายายอดหญิงไทย

ควรคู่ผู้มีบุญ                   ส่งเกื้อหนุนผู้สวมใส่

โลกนี้ยากมีใคร                      เคยได้ครองของควรเมือง

นามนี้อุบาสิกาแก้ว                งานเพริศแพร้วจรัสเฟื่อง

เกียรติก้องสนั่นเมือง      สะเทือนทุกจักรวาล

เมื่อโลกใกล้ยุคเข็ญ             พลันร่มเย็นแสนสุขศานต์

หญิงไทยใจกล้าหาญ          ร่วมสืบสานพระสัทธรรม

           ดวงตะวันแห่งสันติภาพที่โชนแสงในดวงใจ สะท้อนภาพแห่งความสุขและความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่แห่ง "การบวช" ที่แม้เป็นสตรีก็มีโอกาสทำได้ เพื่อแผ่ขยายกระแสแห่งความดีไปทั่วทุกภูมิภาคและทั่วโลก ในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

 

 

          แม้ภาพประวัติศาสตร์อันงดงามเหล่านั้นจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่นึกถึงครั้งใดก็ยังคงชัดเจนแจ่มใส ในความทรงจำอยู่เสมอ ราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันวาน นึกถึงเป้าหมายและมโนปณิธานอันสูงส่งครั้งใด อดยิ้มให้กับตัวเองไม่ได้ เพราะไม่เคยคาดฝันว่าผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งอย่างเรา จะมีโอกาส คิดเรื่องสำคัญระดับโลกและจักรวาลได้ถึงเพียงนี้

          เพราะการรวมพลังอันน่าอัศจรรย์ของเหล่าอุบาสิกาแก้วทุกคน ต่างมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบแทน พระคุณแผ่นดินเกิด ตอบแทนพระคุณบิดามารดาอันเป็นที่รักยิ่งชีวิต ด้วยความเชื่อมั่นในคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามตลอดไป

        อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการเป็นต้นแบบใน การสร้างบารมี ...ภาพแห่งความดีที่ได้ร่วมกันสร้างเป็นหมู่คณะ และภาพแห่งคืนวันที่ร่วมกันกลั่นจิตกลั่นใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ล้วนเป็นภาพแห่งความ ประทับใจอันทรงคุณค่า ที่ไม่เพียงแต่อุบาสิกาแก้วเท่านั้น เพราะแม้แต่คนทั่วโลกก็จะไม่มีวันลืมเลือน

 

 

การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในถือเป็นกิจกรรมหลักของการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

 


           หากจะถามว่า แล้วสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด ที่ได้รับจากโครงการนี้ คือ อะไร?

           ต้องตอบว่า คือ พระรัตนตรัยภายใน ซึ่งไม่มี รัตนะใดยิ่งกว่า แม้สมบัติล้ำค่าของพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้มีรัตนะ ๗ ประการ ยังเทียบค่าไม่ได้กับพระรัตนตรัย ภายในที่เข้าถึงดีแล้ว จึงขอน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ได้มอบไว้แก่ลูกชายหญิงทุกคน เมื่อดำริโครงการบวชอุบาสิกาแก้วเป็นครั้งแรกว่า

 
           "...นี่คือสุดยอดมหากุศลแห่งการให้ ที่ไม่มีการให้ใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ การเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งลูกก็จะได้รับอานิสงส์นี้ด้วย ไม่ว่าจะย่างเข้าไป ณ แห่งหนตำบลใด จะได้รับการต้อนรับปฏิสันถารเป็นอย่างดีประดุจพระสีวลี ซึ่งไม่ว่าท่านจะเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารเพียงใดก็ตาม จะมีเหล่าเทวดาคอย เนรมิตปรุงแต่งสถานที่แห่งนั้นให้เป็นที่รื่นรมย์ราวกับทิพยวิมาน ที่ใดขรุขระก็จะราบเรียบ ที่ใดมืดก็จะสว่างไสว จะคอย
ต้อนรับการมาของลูก ๆ ทุกคน เหมือนกำลังเฝ้ารอคอยหมู่ญาติอันเป็นที่รัก ที่จากไปนานแสนนานให้กลับมาสู่เรือนของตนฉะนั้น..."

  

           ดังเช่น เรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมที่คุณครูไม่ใหญ่ได้เล่าให้ฟัง ในช่วงเวลาของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน วิทยาทาง DMC Channel ให้ได้อนุโมทนาบุญกันทั่วโลก

อุบาสิกาแก้วเกษณี บุญประเสริฐ กรุงเทพฯ

           ...สมาธิทำให้ลูกได้พบกับความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่เปี่ยมล้นจนไม่สามารถบรรยาย ออกมาเป็นคำพูดได้ ลูกอยากฝากถึงลูกผู้หญิงทั่วโลกว่า เราควรจะเปิดประตูสวรรค์ให้ตัวเองด้วยการมาบวช ในโครงการอุบาสิกาแก้วสักครั้ง เพราะโครงการนี้ดีจริง ๆ จะทำให้ทุกคนมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และถ้าได้นั่งสมาธิก็จะทำให้ได้พบกับแสงสว่างภายใน ที่จะเป็นที่พึ่งทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

อุบาสิกาแก้วนุชนันท์ กันทะวัง จ.ลำปาง

           ...ลูกก็ได้พบกับประสบการณ์ที่แสนจะวิเศษ ลูกนั่งสมาธิทุกวันจนมีความรู้สึกว่า ได้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับองค์พระไปแล้ว และไม่ว่าจะทำอะไร จะมีองค์พระใส ๆ คลุมตัวอยู่ตลอดเวลา เหมือนใส่เสื้อเกราะที่ทำจากแก้วหุ้มกายเนื้อของเราเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง ลูกปีติใจมาก เหมือนได้เกิดใหม่ด้วยธรรมะภายใน

 

 

พิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญที่อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนได้กระทำร่วมกัน

...แสงประทีปที่สว่างไสวเปรียบเสมือนแสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่ยังคงโชนแสงส่องทางให้ชีวิตก้าวตามอย่างถูกครรลองคลองธรรม...

อุบาสิกาแก้วจิดาภา สระทองหน จ.เพชรบุรี

           ...ลูกเข้าวัดมาได้ ๑๓ ปีแล้ว เพิ่งรู้จักว่า ความสุขที่แท้จริงคืออะไร ขณะที่ลูกกำลังบันทึก ผลการปฏิบัติธรรมอยู่นี้ องค์พระก็ยังอยู่กับลูกตลอด เวลา ลูกอยากให้ชาวโลกทุก ๆ คนได้พบความสุข ภายในที่ไม่ต้องซื้อขาย เหมือนกับที่ลูกได้พบในโครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน พระธรรมกายมีอยู่ ในตัวเราจริง ๆ ขอเพียงทำอย่างง่าย ๆ สบาย ๆ อย่างที่หลวงพ่อบอก พบท่านแล้วจะมีความสุขอย่าง ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะ

อุบาสิกาแก้วนวพร กสินนนท์ ประเทศอิตาลี

           ...ผลการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ามากขึ้น เห็นองค์พระภายในชัดเจน ในวันรับผ้าสไบแก้ว ช่วงคุณครูไม่ใหญ่นำนั่งสมาธิ นึกถึงองค์พระเห็นชัดใสสว่างมากยิ่งขึ้น ยิ่งมอง ยิ่งเย็นตาเย็นใจ ความปีติก็เอ่อล้นมากขึ้น ออกมาเป็นน้ำตาเย็นไหลเป็นทางอาบ ๒ แก้มโดยไม่รู้ตัว ดิฉันตั้งใจว่าจะกลับไปทำหน้าที่ชวนคนบวช เพื่อตอบแทนคุณหลวงพ่อที่ได้ให้ชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

...ภาพแห่งการสร้างบารมีในครั้งนี้ จะยังคงตราตรึงอยู่ในจิตใจ

ของอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน "ผู้เป็นแม่แบบแห่งความดีงามของโลก" ทุกๆ คน...

           นั่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็ก ๆ ในความรู้สึกประทับใจของเหล่าอุบาสิกาแก้วทั้งภายใน และต่างประเทศ ผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสื่อสารบอกคนทั้งโลกให้รับรู้ และรับทราบความจริงอันยิ่งใหญ่ที่เธอได้สัมผัสด้วยตัวเอง

           เชื่อมั่นเหลือเกินว่า เมื่ออุบาสิกาแก้วทุกคน เข้าถึงความสุขภายในแล้ว ต่างมีความรู้สึกหนึ่งที่ เกิดขึ้นคล้าย ๆ กัน นั่นคือ อยากจะแบ่งปันสิ่งดีงามเหล่านี้ไปสู่มวลมนุษยชาติ ว่าธรรมะเป็นของดีจริง เข้าถึงได้จริง และส่งผลเป็นความสุขความสำเร็จ ในทุกย่างก้าวของชีวิต ...ที่รอทุกคนมาพิสูจน์

...อุบาสิกาแก้ว ๑ ใน ๔ เสาหลักแห่งพระศาสนา...

 


 

...อุบาสิกาแก้ว ยอดหญิงผู้รู้คุณพระรัตนตรัย ผู้รู้ภัยในวัฏสงสาร...


           แต่ยามนี้มีหน้าที่สำคัญกำลังรอพวกเราอยู่เบื้องหน้า ซึ่งรอช้าไม่ได้อีกแล้ว อุบาสิกาแก้วทุกคน คงไม่ลืมสัญญาใจ ที่มอบไว้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ให้กับชาวโลก เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ขณะนี้พระพุทธศาสนากำลังมีภัย ทั้งภัยจากภายนอกและ ภายใน ถ้าชาวพุทธทุกคนยังคงนิ่งดูดาย ไม่ร่วมกัน สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา วันหนึ่งข้างหน้าประเทศ ไทยของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองพุทธ อย่างที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเคยประสบมาแล้ว

           จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องอาศัยพลังสตรี ไปทำหน้าที่ ๑ ในเสาหลักสำคัญของพุทธบริษัท ๔ ในการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังเดิม ด้วยการชักชวนชายไทยทั่วประเทศ ให้มาเข้าร่วมโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ช่วงเข้าพรรษาให้สำเร็จให้จงได้ อย่าลืมว่า เพราะบุญนี้ เป็นของเรา เราจึงต้องทำเอง หากรอพรุ่งนี้อาจจะสายเกินไป ดังนั้นมาเริ่มต้นกัน ...ตั้งแต่วันนี้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล