วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 110 ธันวาคม ปี2554

ฉบับที่ 110 ธันวาคม ปี2554
การมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำ ความเข้าใจให้ดี เราจะได้ไม่ประมาท คนส่วนมากเพียรพยายามในการทำมาหากิน โดยไม่รู้ว่าชีวิต ......อ่านต่อ
นับตั้งแต่มีพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นบนโลกมากว่า ๒,๕๐๐ ปี เชื่อว่ายังไม่เคยมีบุญกฐินใดที่แสดงให้เห็นพลังศรัทธาของสาธุชนจากทุกสารทิศ ......อ่านต่อ
กว่าจะมาถึงวันนี้ วินาทีนี้ เราได้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลกันมาในทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งจากการหาทรัพย์ จากการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรชวนผู้มีบุญให้มาร่วมกันถวายผ้ากฐินในวันนี้ ......อ่านต่อ
แสงแดดอ่อนทอดลำแสงลงสู่ท้องทะเลและเกาะแก่งต่าง ๆ สะท้อนพื้นผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับ เหมือนกลุ่มเพชรพลอยลอยบนริ้วคลื่น ......อ่านต่อ
นับเป็นคำที่นำมาเปรียบกับเด็กและเยาวชนได้ดีที่สุด จากตัวเลขสถิติที่น้อยคนนักจะรู้ว่าปัจจุบัน ประชากรของประเทศเกือบครึ่งหนึ่งคือเยาวชน ......อ่านต่อ
เลโอ ตอลสตอย นักเขียนชื่อดัง ที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นเพชรน้ำเอกแห่งวงการวรรณกรรมโลก เคยเขียนคำถามนำทางชีวิตไว้ ๓ ข้อ คือ ......อ่านต่อ
ปีใหม่เป็นโอกาสที่คนส่วนใหญ่หวังว่าจะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต วันขึ้นปีใหม่จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความหวัง ทำให้ชาวโลกเกือบทั้งโลกเฉลิมฉลองวันพิเศษนี้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ดังเช่น ......อ่านต่อ
คำถามก็คือทำไมต้องหิวด้วย ทำไมต้องกระหายด้วย ถ้าไปถามแพทย์ที่มีความตั้งใจศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง เขาก็จะตอบว่า เพราะร่างกายมนุษย์ต้องการพลังงาน ......อ่านต่อ
ถ้าใครเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้จริง ญาติโยมมาทำบุญด้วย เขาจะได้บุญมาก แล้วเขาจะหายจน ถ้ารูปไหนไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญจริง ทำบุญเท่าไร ๆ ก็ยากจะได้บุญ อย่างนี้ญาติโยมเหนื่อยเปล่า ......อ่านต่อ
คำดั้งเดิมคือ ตักบาตรŽ ซึ่งเป็นลักษณะ ของกิริยาตักข้าวใส่ลงในบาตร แต่หลัง ๆ มีคำว่า ใส่บาตรŽ ขึ้นมา เรียกตามกิริยาที่เราเอาอาหารถุง ใส่บาตรโดยไม่ต้องตัก ก็เลยใช้คำว่าใส่บาตรแทน ......อ่านต่อ
อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศตั้งแต่กลางปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นอัมพาต ขยับเขยื้อน ทำอะไรไม่ได้ แม้พอจะเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกได้บ้าง แต่ก็ไม่คล่องตัวเหมือนปกต ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ