เกจิอาจารย์ (จบ)

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2548

 

เกจิอาจารย์ แปลว่า อาจารย์บางท่านหรืออาจารย์บางพวก

แต่ในปัจจุบัน คำว่าเกจิอาจารย์ถูกใช้ในความหมายที่ผิดไปจากเดิม คือเรียกพระที่มีอาคมขลังทางปลุกเศกหรือพระที่ทรงวิทยาคุณทางกรรมฐานว่า พระเกจิจารย์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า พระเกจิ

 Total Execution Time: 0.0071847359339396 Mins