รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2548

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.และร่วมกับกับเครือข่ายงดเหล้ากว่า 100 องค์กร จัดโครงการ รวมพลังภาค งดเหล้าเข้าพรรษา พศ.2548 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเปลี่ยนความคิดในการดื่มสุราเพื่อเฉลิมฉลองตามเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เป็นการเฉลิมฉลองโดยปราศจากแอลกอฮอล์
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0035109003384908 Mins