ตลทเลื่อนพิจารณาเบียร์ช้างเข้าตลาดหลักทรัพย์ 10 สค

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2548

snew480806_1.jpgsnew480806_2.jpg

ตลท.เลื่อนพิจารณาเบียร์ช้างเข้าตลาดหลักทรัพย์ 10 สค.

ความคืบหน้า:ตามที่พระสงฆ์และคนไทยคัดค้านเบียร์ เหล้าเข้าตลาดหุ้นนั้น บัดนี้ทางตลท.ได้เลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันที่ 10 กันยายน 2548 และขอให้พระสงฆ์ชาวพุทธและคนไทยทุกศาสนา แสดงพลังต่อต้านเบียร์เหล้าต่อไปอีกครั้งในวันที่ 10 ก.ย.48เวลา 09.00 หน้ากระทรวงการคลัง คลองประปาสามเสน และหรือความคืบหน้าจักแจ้งให้ทุกท่านทราบ เป็นระยะต่อไป

เครือข่ายเยาวชน 10 องค์กร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่รัฐสภา เครือข่ายเยาวชน 10 องค์กร ประกอบด้วยเครือข่ายผู้นำนิสิตนักศึกษา(SUN) เครือข่ายเยาวชนรณรงค์เมาไม่ขับ(SADD) เครือข่ายวัยมันส์รู้ทันแอลกอฮอล์ 10 สถาบัน เครือข่ายชมรมพุทธในสถาบันอุดมศึกษา 50 สถาบัน ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายสุชน ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภา เพื่อต่อต้านการนำธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สวดมนต์คาราโอเกะ

น.ส.ภัทริน ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีโนวา จำกัด บุตรสาวของนายเกริกชัย-รศ.รัชนี ซอโสตถิกุล เจ้าของ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ได้เสนอแนวคิด นำบทสวดมนต์ มาดัดแปลงเป็นคาราโอเกะ แจกเป็นธรรมทาน ให้กับชาวพุทธ ได้นำไปเปิดสวดมนต์ระหว่างเดินทางอยู่ในรถยนต์

อบรมหลักสูตรเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง

นายสมหมาย สุภาษิต หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง" รุ่นที่ 12 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-6 ส.ค. ที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในปัจจุบัน

 

ปฏิทินไม่ตรงกัน

พระพรหมมุนี ว่า ในอดีตเรื่องความไม่ตรงกันของข้างขึ้นข้างแรม ไม่ได้มีเฉพาะปฏิทินหลวงไม่ตรงกับปฏิทินโหรเท่านั้น แต่ยังไม่ตรงกับปฏิทินปักขคณนา (คือปฏิทินกำหนดวันพระ) เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้คณะสงฆ์ต้องอนุวัตร หรือแก้ไข โดยปรับวันสำคัญทางศาสนาของพระสงฆ์ให้ตรงกับวันที่โหรหลวงกำหนดไว้แล้ว ซึ่งในทางหลักปฏิบัติจริง เฉพาะวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา มาฆบูชา เป็นต้น คณะสงฆ์จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตรงกับปฏิทินหลวง ในขณะที่วันอื่นๆ จะยึดปฏิทินปักขคณนาเป็นหลัก

เยาวชนสูบบุหรี่เพิ่มเพราะโฆษณา

รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช กล่าวว่า จากการสำรวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์เมื่อปี 2547 พบว่านักเรียนและนักศึกษาในระดับนี้ทั่วประเทศประมาณ 5,200,000คน มีผู้สูบบุหรี่ 11.7 เปอร์เซ็นต์ หรือ 608,400 คน ประกอบการสำรวจล่าสุดยังพบว่าการโฆษณาการส่งเสริมการขาย ณ จุดจำหน่าย มีผลจูงใจให้เยาวชนต้องการซื้อบุหรี่ถึง 60 เปอร์เซนต์ สรุปเบื้องต้นได้ว่า เยาวชนที่สูบบุหรี่กว่า 600,000 คน มีประมาณ 365,000 คน ที่เริ่มต้นสูบเพราะแรงจูงใจจากการได้เห็นโฆษณา หรือการตั้งโชว์บุหรี่ในร้านจำหน่าย

พระพยอมขอบิณฑบาต

พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ. นนทบุรีกล่าวว่า อาตมาขอบิณฑบาตขอให้เห็นใจคนจำนวนมากที่มาลำบากตากฝนเขาไม่ได้มาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่มาเพื่อประโยชน์สังคม อยากจะสร้างสังคมให้งดงาม ให้น่าอยู่ แล้วพวกเราจะได้อยู่ในสังคมที่น่าอยู่ ถ้าเราขืนปล่อยให้มันไม่น่าอยู่ เราจะต้องจำทนอยู่ทั้งที่ไม่น่าอยู่ แล้วจะอยู่กันอย่างไร อย่างน้อยในหลวงเคยตรัสคำหนึ่งว่าเวลาเกิดอะไรคิดอะไรที่มันไม่ดี เราลองเอะใจไว้ก่อน ว่าทำอย่างนี้ได้อย่างไร ช่วงเข้าพรรษาแท้ๆแต่กลับมีความพยายามจะเอาธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ อยากถามว่าลืมวันสำคัญของประเทศชาติที่คนส่วนใหญ่พยายาม ลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษา เรียกว่า เป็นผู้ไม่รู้กาลเทศะ ไม่รู้เทศกาล ถ้าเอาเข้าไปตอนนี้เหมือนกับเหยียบย่ำยีน้ำใจชาวพุทธ อาตมาจึงขอบิณฑบาตร ขอให้ยกเลิกไปเถอะ

พศ.ประหยัดพลังงาน

นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับตัวขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้รัฐบาลกำหนดแนวทางนโยบายการประหยัดพลังงาน โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการทุกส่วนช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 10 สำนักพุทธฯ ในฐานะหน่วยงานราชการ ได้ให้ความร่วมมือและรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี อาทิ มาตรการปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวันทั้งสำนักงาน ในส่วนของไฟฟ้าได้มีการปรับเปลี่ยนหลอดไฟแบบธรรมดา มาเป็นหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการใช้รถยนต์ของสำนักพุทธฯ ลดลงหรือใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าของสำนักพุทธฯ ลงได้ถึงร้อยละ 50

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016522920131683 Mins