ตั้งตนไว้ชอบ

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2558

ตั้งตนไว้ชอบ

    พ่อค้ารวยได้เพราะได้ทำเลดี ทุนดี และการบริหารที่ดี ชาวสวนรวยได้ เพราะได้ดินดี พันธุ์พืชดี และบริหารงานดี สาธุชนได้ปฏิรูปเทสดี มีบุญมาแต่ปางก่อน แต่ไม่ทำความดีต่อในที่สุดบุญก็หมดเสียก่อน สิ่งแวดล้อมไม่อำนวยเสียก่อน และเจ็บตายเสียก่อน เพราะฉะนั้น แทนที่จะกินบุญเก่าจนกระทั่งหมด ก็ต้องขวนขวายหาบุญใหม่ เพิ่มขึ้นด้วย 

 

วิธีตั้งตนไว้ชอบคือ ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ ๓ ระดับ 
    เป้าหมายบนดิน คือตั้งเป้าหมายว่าชาตินี้จะต้องตั้งตัวตั้งฐานะด้วยความสุจริตให้ได้ 


    เป้าหมายบนฟ้า คือตั้งเป้าหมายว่าจะต้องตั้งใจสร้างบุญกุศลให้เต็มที่เป็นทุนเป็นเสบียงในภพชาติต่อไป เพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายตายแล้วไม่สูญ ตราบใดที่กิเลสยังไม่หมดก็ยังต้องเกิดอยู่ร่ำไป


    เป้าหมายเหนือฟ้า คือตั้งเป้าหมายว่าตราบใดที่มีชีวิตจะปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบเพื่อปราบกิเลสและไปพระนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปให้ได้ ใครที่ตั้งตนไว้ในการทำเป้าหมายชีวิตทั้ง ๓ ระดับนี้ตลอดชีวิต เราเรียกว่าการตั้งตนไว้ชอบ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

 

 Total Execution Time: 0.0010085662206014 Mins