ตักบาตรเมืองพัทยา พระ ๑,๑๙๙ รูป

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2558

ตักบาตรเมืองพัทยา ครั้งที่ ๘

ตักบาตรพระ ๑,๑๙๙ รูป
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ถนนชายหาดพัทยากลาง