พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนีทรงชนะองคุลิมาล

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2559

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนีทรงชนะองคุลิมาล

 

พุทธพจน์เตือนใจ

....."พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนี ทรงใช้ฤทธิ์ทางใจ ให้เป็นอิทธาภิสังขาร ทรงชนะองคุลิมาล ผู้แสนโหดเหี้ยมร้ายกาจ มีฝีมือฉกรรจ์ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ สิ้นทาง ๓ โยชน์ ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน "พุทธชัยมงคลคาถา บทที่ ๔
 
.....แม้ว่าองคุลีมาลเป็นบุคคลที่คนทั้งเมืองเกรงขาม เพียงได้ยินเพียงชื่อก็ขนลุกขนพอง ยังยอมแพ้พระผู้มีพระภาคเจ้า กลับจิตกลับใจมาบวชจนได้ ให้ใจให้สงบได้  ทำใจให้หยุดได้ พระพุทธองค์ทรงทรมานได้ โดยไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตราใดๆ นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงทำให้พระองคุลิมาลหยุดทำบาป จนกระทั่งหยุดใจได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ในที่สุด

 

 

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.000986381371816 Mins