พุทธพจน์เตือนใจ

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2559

พุทธพจน์เตือนใจ,ธรรมะเพิ่อประชาชน,บทความประจำวัน

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

ทอดกฐินประเทศเพื่อนบ้าน   7 ประเทศ วัดละบาท 14 วัด 14 บาท

       ประกอบด้วย ประเทศ พม่า ลาว กัมพูชา อินเดีย เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ

        ทำครั้งเดียว ได้ช่วยทำนุบำรุงวัดในดินแดนพระพุทธศาสนา ถึง 14 วัด 7ประเทศ

 

ธรรมะเพิ่อประชาชน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010927319526672 Mins