หมั่นทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเสมอ

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2559

 

หมั่นทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเสมอ

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

....."ชีวิตนี้น้อยนัก หมู่สัตว์ย่อมตาย แม้ภายใน 100 ปี  ถ้าแม้สัตว์เป็นอยู่เกิน 100 ปีไปไซร้ สัตว์นั้นก็ต้องตายเพราะชราโดยแท้" ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

 

.....อายุเฉลี่ยของมนุษย์ในสมัยพุทธกาลประมาณ 100 ปี บุคคลใดมีอายุเกินกว่านั้น ถือเป็นผู้มีอายุยืน แต่ถึงกระนั้น เวลาแค่ร้อยปีไม่สามารถจะทำอะไรได้มาก เพราะวันคืนสั้นนัก และนับวันสังขารมีแต่จะเสื่อมลงไป เนื่องจากถูกความชราคุกคามนำความเสื่อมโทรมมาให้ ทั้งพละกำลัง เรี่ยวแรง ความคิด ความจำและสติปัญญาก็ถดถอย จะลุกจะนั่งก็ลำบาก สุดท้ายได้แต่รอวันเดินทางไกลไปสู่ปรโลก

 

.....พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนให้เราหมั่นเจริญมรณานุสติ จะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ทรงตอกยํ้าบ่อยๆ ว่า ให้ละจากบาปอกุศลทั้งปวง ให้ขวนขวายสั่งสมบุญทุกชนิด เพื่อจะได้เป็นเสบียงบุญในการเดินทางข้ามสังสารวัฏ และหมั่นทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเสมอ ละโลกแล้ว จะได้ไปสู่สุคติภูมิ

 

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 Total Execution Time: 0.0011683026949565 Mins