พระโพธิสัตว์มีอัธยาศัย 6 ประการ

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2559

 

พระโพธิสัตว์มีอัธยาศัย 6 ประการ

 

พุทธพจน์เตือนใจ
 
   
 พระโพธิสัตว์มีอัธยาศัย 6 ประการ ที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติมา  คือ
 
            1. มีอัธยาศัยเพื่อน้อมไปในเนกขัมมะ หมายถึงมีปกติเห็นโทษในกาม รู้ว่าสุขยิ่งกว่ากามคุณ 5 นั้นยังมีอยู่ เป็นสุขจากการเข้าถึงพระนิพพาน ซึ่งเกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งนั่นเอง 
            2. ท่านมีอัธยาศัยเพื่อปลีกวิเวก คือ มีปกติเห็นโทษในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ยินดีในที่นอนที่นั่ง อันสงัดเหมาะสมต่อการทำใจให้สงบ
            3. ท่านมีอัธยาศัยเพื่อความไม่โลภ 
            4. อัธยาศัยเพื่อความไม่โกรธ แม้ใครมากล่าวว่าร้ายท่าน ทำร้ายท่าน ท่านจะไม่โกรธเลย 
         5.อัธยาศัยเพื่อความไม่หลง ความหลง ทำให้คนไม่รู้อรรถ ไม่รู้ธรรม มีใจมืดบอด ไม่มีความกตัญญูรู้คุณ 
            6.มีอัธยาศัยเพื่อความสลัดออก คือ มีปกติเห็นโทษในภพ 3  มุ่งปฏิบัติเพื่อไปสู่อายตนนิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุขอย่างเดียว ทั้งหมดนี้เป็นอัธยาศัยที่เป็นไปเพื่อบ่มโพธิญาณให้แก่รอบ 
 
          เมื่อเราเข้าใจอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ ขอให้ไตร่ตรองพิจารณาดูว่า เรามีอัธยาศัยที่ดีๆ เหมือนท่านบ้างไหม ถ้ายังไม่มีก็ฝึกให้มีขึ้นมา โดยน้อมนำคุณธรรมของท่านมาใส่ไว้ในตัว ฝึกฝนอบรมตนจนเป็นปกติอัธยาศัยของเราให้ได้ เรารู้แล้วว่าเกิดมาภพชาตินี้เพื่อสร้างบารมี มาปรับปรุงแก้ใขตนเองให้สมบูรณ์ขึ้น  เมื่อเราศึกษาต้นแบบต้นบุญจากประวัติการสร้างบารมี ซึ่งเป็นการฝึกตนเองอย่างยิ่งยวดของพระพุทธเจ้าแล้ว ให้เรามุ่งมั่นตั้งใจก้าวตามรอยบาทของพระบรมศาสดา เพื่อภพชาติหน้าที่สมบูรณ์กว่า และเพื่อเป้าหมายอันสูงสุด คือ ที่สุดแห่งธรรม 

 

   "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00081166426340739 Mins