คนที่ไม่อยากทำดี

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2557

 
.....คนที่ไม่อยากทำดี  เพราะกำลังใจไม่เข้มแข็งพอ และบางทีอาจจะเป็นเพราะความไม่รู้ว่า ความดีนั้นคืออะไรทำไปทำไม คิดว่าเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ดีแล้ว ทำให้ประมาทในชีวิต  ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสอาสวะ ถูกห่อหุ้มเอืบอาบซึมซาบปนเป็นโดยไม่รู้ตัว ไม่ขวนขวายใน การสร้างความดี

.....ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องหาวิธีสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องเรื่มต้นที่จิตใจ หรือความคิดของเราก่อน ต้องนึกคิดแต่เรื่องที่ดี ที่สร้างสรรค์ หัดจับแง่คิด  มองโลกในแง่ดี  โดยใช้ปัญญาพิจารณาไปตามความเป็นจริงของชีวิตว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ เสื่อมสลายไปจิตใจจะได้ไม่ไปยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสาร

.....เมื่อมีวิกฤติอะไรเกิดขึ้น  ให้เปลี่ยนมาเป็นโอกาสทุกครั้ง  เหมือนกับมองเห็นอุปสรรคเป็นขนมหวานให้เคี้ยวกินอย่างเอร็ดอร่อย  จะเกิดกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาเกิดความพยายามก้าวไปสู่ความสำเร็จ ยิ่งใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิ  จะทำให้มองทะลุปรุโปร่งในปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ จะพบช่องทางแห่งความสำเร็จ จิตใจ จะเข้มแข็ง อ่อนโยนไม่อ่อนแอ มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย อย่างเดียว

ธรรมะเพื่อประชาชน
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023749665419261 Mins