ไม่ควรดูหมิ่นบุญแม้เพียงเล็กน้อย

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2557

 
 
ไม่ควรดูหมิ่นบุญแม้เพียงเล็กน้อย

เราจะเห็นว่า บุญที่ทำเอาไว้กับพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็น
เนื้อนาบุญ สามารถบันดาลสมบัติใหญ่ให้เกิดขึ้นอย่าง
น่าอัศจรรย์ โดยที่เจ้าของบุญเองก็คาดไม่ถึง

แม้บางครั้งบุญไม่ส่งผลในปัจจุบันชาติ เราต้องแยกแยะให้ออกว่า
บุญส่วนบุญ วิบากกรรมที่เคยทำเอาไว้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง 

บุญที่ทำในชาตินี้สามารถส่งผลต่อในปรโลกได้
ดังนั้นเราจึงไม่ควรดูหมิ่นบุญเล็กน้อยว่าจะไม่มีผล บุญ
ที่เราสั่งสมทีละน้อย ไม่ช้าก็จะเต็มเปี่ยมได้ เหมือนการ
สร้างอาคารบ้านเรือน ที่ต้องใช้ปูน กรวด หิน ดิน ทราย
  เม็ดเล็กๆมารวมกัน  

จนทำให้เกิดเป็นอาคารที่ใหญ่โต
แข็งแรงได้ การสร้างบุญก็เช่นกัน ต้องหมั่นสั่งสม สร้าง
ทั้งบุญใหญ่ บุญปานกลาง และบุญเล็กน้อย ทำหมดทุก
บุญ ในที่สุดบุญบารมีของเราจะเต็มเปี่ยม

ขอให้ทุกท่าน
อย่าประมาทในการสั่งสมบุญ ทาน ศีล ภาวนา ต้องให้
ถึงพร้อม โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกาย
จะเป็นบุญใหญ่ที่นำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง
คือ ที่สุดแห่งธรรมกันทุกคน

   ธรรมะเพื่อประชาชน
 
 Total Execution Time: 0.0017089168230693 Mins