ความสำเร็จสมปรารถนาในชีวิต

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

   
 
ความสำเร็จสมปรารถนาในชีวิต ไม่ได้เกิดจากการสวดมนต์อ้อนวอน แต่ต้องประกอบเหตุคือการสั่งสมบุญ แล้วตั้งความปรารถนาอธิษฐานจิต

.....การอธิษฐานจิตเป็นการวางผังความสำเร็จให้กับชีวิต หากปรารถนาให้แรงอธิษฐานส่งผลโดยเร็วพลัน ต้องสั่งสมบุญไว้มาก
 
.....บุญที่เราสั่งสมจะกลายเป็นดวงบุญดวงบารมีที่สุกใสสว่างมีอานุภาพ คอยส่งฤทธิ์ส่งเดช ให้เราปรารถนาในทุกสิ่ง

.....การอธิษฐานที่ถูกวิธี ไม่ใช่ไปอธิษฐานกับภูเขา ต้นไม้ เจ้าทรง ผีสิง หรือสื่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เป็นการอ้อนวอนที่ไม่เกิดผลดีกับเรา มีแต่จะทำให้กลายเป็น คนเลื่อนลอย หวังพึ่งแต่สิ่งภายนอกเท่านั้น หากเราระลึกถึงบุญกุศล และความบริสุทธิ์ ที่ได้สั่งสมมานับ ภพนับชาติไม่ถ้วน รวมถึงอานุภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ นึกถึงสิ่งประเสริฐเหล่านี้แล้วอธิษฐานจิต ตั้งตวามปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม ในที่สุดก็จะสมปรารถนาข้ามพ้นอุปสรรคทุกอย่าง และประสบความ  สำเร็จอย่างอัศจรรย์

  ธรรมเพื่อประชาชน
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021673166751862 Mins