คนตาย ธรรมะไม่ตาย

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2558

 

คนตาย ธรรมะไม่ตาย

 

คนตาย ธรรมะไม่ตาย

....." ราชรถอันวิจิตรย่อมคร่ำคร่าโดยแท้ อนึ่ง...แม้สรีระก็ย่อมเข้าถึงชรา แต่ทว่าธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึงชราไม่ สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้น ย่อมรู้กันได้ "

 

ราชสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

 

.....ราชรถอันวิจิตรที่ประดับประดางดงามไปด้วย เครื่องอลังการต่างๆ เป็นที่ชื่นชมของผู้คน ไม่นานย่อมกลายเป็นของที่เก่าคร่ำคร่าผุพัง ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก 

 

.....ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน เมื่อยังอยู่ในวัยอันสดใสแข็งแรง ก็วิจิตรงดงาม ด้วยการแต่งเติม ด้วยเครื่องประเทืองผิว หรือเครื่องประดับต่างๆ  ทำให้ดูน่าทัศนา ครั้นไม่นานความชราเข้ามาเยือน ก็ไม่น่าดูชมแล้ว

 

.....แต่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาเป็นเช่นนั้นไม่ เป็นสิ่งที่หลุดพ้นจากความแก่ ความเจ็บ และความตาย เป็นสิ่งที่เป็น  อมตะ คงอยู่ตลอดกาล ยิ่งเราเข้าถึงธรรมะที่ลึกซึ้งมากเพียงไร เรายิ่งสามารถขจัดความมืด คือ อวิชชาให้หมดสิ้นไป ได้มากเพียงนั้น...

 

พุทธพจน์เตือนใจ  ตอนที่ 482
จากส่วนหนึ่ง ของ  รายการธรรมะเพื่อประชาชน
โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011778314908346 Mins