พระรัตนตรัยคือที่พึ่งอันสูงสุด

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2558

 

พระรัตนตรัยคือที่พึ่งอันสูงสุด

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

....."ผู้ใดมีความเคารพในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ย่อมได้รับการสรรเสริญในปัจจุบัน เขาเป็นผู้มีปัญญา  เมื่อละโลกไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์" ขุททกนิกาย เปตวัตถุ

 

.....พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในเบื้องสูงหมายเอา พุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ที่มีอยู่แล้วภายในตัวของมนุษย์ ทุกคนในโลก เป็นสรณะอันเกษม ที่เป็นแหล่งกำเนิดของความสุข  ความบันเทิงใจ เมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัย ใจของเรามีแต่พระรัตนตรัยอย่างเดียวเท่านั้น อย่างนี้ จึงจะได้ชื่อว่า เคารพเลื่อมใสในพร รัตนตรัยจริง ถ้าทำได้อย่างนี้ ความทุกข์ทั้งหลาย ก็จะดับไป ความสุขจะพรั่งพรูขึ้นมาแทนที่ กระแสของความสุขที่ท่วมท้นออกมา จากภายใน  จะแผ่ขยายออกไปภายนอก ปรับปรุง บรรยากาศและกระแสใจ ของคนที่อยู่รอบข้างให้ชุ่มเย็นขึ้น ในที่สุดทุกคนจะหันมาสนใจ การประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัย ที่อยู่ในตัวของทุกๆ คน

 

"จากส่วนหนึ่ง ของ รายการธรรมะเพื่อประชาชน3

โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.056805916627248 Mins