มีจิตใจมั่นคง ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2559

 

มีจิตใจมั่นคง ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

 

พุทธพจน์เตือนใจ
 
             “ภิกษุใด ชนะหนามคือกาม ชนะการด่า การฆ่า และ การจองจำได้ ภิกษุนั้น เป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวดุจภูเขา ย่อมไม่หวั่นไหวในสุข และทุกข์”
 
            ผู้ที่มีจิตใจมั่นคง ไม่หวั่นในโลกธรรมทั้งหลาย ไม่หวั่นไหวในสุข และทุกข์ อดทนต่อการกระทบกระทั่ง และอำนาจกิเลสที่มายั่วยวนทั้งหลาย จึงจะทำงานใหญ่ได้ดี เมื่อพบปัญหาอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นการถูกใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนความเป็นจริง หรือถูกกลั่นแกล้ง จนถึงขนาดจะมุ่งร้ายหมายเอาชีวิตก็ตาม ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ถ้าเราไม่กลัว ไม่หวั่นไหว มั่นคงในมโนปณิธาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ที่เกิดขึ้น ในไม่ช้าอุปสรรคทั้งหลายจะย่อท้อต่อเราไปเอง  เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรเสียเวลา เสียอารมณ์กับผู้ที่ไม่ประสงค์ดี แต่ให้คิดว่า เขากำลังมาเพิ่มเติมบารมีให้กับเรา เป็นธรรมดาที่งานเล็กอุปสรรคก็มีน้อย งานใหญ่ขึ้นอุปสรรคก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว หากเราใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกเรื่องย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

   

 "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0027851502100627 Mins