มีกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2559

มีกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ

           

 มีกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ

                รักวัดพระธรรมกาย เพราะว่าหลวงพ่อสอนให้รู้จักเป้าหมายของชีวิต สอนให้รู้จักกฎแห่งกรรม รู้จักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีจุดหมาย มีกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ทำให้เปลี่ยนมาเป็นคนรักบุญกลัวบาป และทำทาน รักษาศีล หมั่นทำภาวนาจนทุกวันนี้
 

อำไพ เทียมเพชรไพศาล

 Total Execution Time: 0.0011515339215597 Mins