พระพุทธญาณอันหาประมาณมิได้

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2559

 

พระพุทธญาณอันหาประมาณมิได้

 

พระพุทธญาณอันหาประมาณมิได้
 
                   “หมู่สัตว์ อากาศ จักรวาลไม่มีที่สุด และพระพุทธญาณอันหาประมาณมิได้  ทั้ง 4 อย่างนี้ ใครๆ ไม่อาจรู้ได้”มธุรัตถวิลาสินี 
 
                   มีหลายสิ่งหลายอย่างมากมาย ที่เป็นความลี้ลับของโลกและชีวิต ที่ไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้ เนื่องจากความสามารถที่เกิดจากจินตมยปัญญา และสุตมยปัญญาของมนุษย์มีขีดจำกัด แต่พลานุภาพของใจที่เกิดจากภาวนามยปัญญานี้ เป็นความสามารถที่ไร้ขอบเขต และหาประมาณมิได้ เหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราที่ได้รับการเฉลิมพระนามว่า เป็นสัพพัญญู เพราะทรงรู้แจ้งทุกอย่าง  

                    เมื่อพระองค์ตรวจดูหมื่นโลกธาตุ ทรงเห็นทะลุปรุโปร่งหมด ทรงเป็นโลกวิทู คือ ผู้รู้แจ้งโลก ไม่ว่าจะเป็นความลี้ลับซับซ้อนในโลกนี้ ถ้าพระองค์อยากรู้เรื่องอะไร สิ่งนั้นจะอยู่ไกลแค่ไหน หรือมีอะไรมาปกปิดไว้ พระองค์จะอาศัยธรรมจักษุ มองเห็นได้ชัด เหมือนนำสิ่งนั้นมาตั้งอยู่ต่อหน้ากันเลยทีเดียว ทรงรู้เห็นกระทั่งความเป็นอยู่ของชาวสวรรค์ พรหม อรูปพรหม ทะลุไปถึงพระนิพพาน เพราะไม่มีอะไรจะมาปิดบังดวงปัญญาของพระพุทธองค์ได้
 

 

-------------------------------------------------------
พุทธพจน์ สอนใจ 
จากส่วนหนึ่ง ของ รายการธรรมะเพื่อประชาชน
โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย)

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00077410141626994 Mins