ภัทเทกะรัตตะคาถา

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2559

ภัทเทกะรัตตะคาถา , สวดมนต์ , วัดพระธรรมกาย , อะตีตัง นานวาคะเมยยะ , ผู้มีราตรีเดียวอันเจริญ

 

 

ภัทเทกะรัตตะคาถา

        อะตีตัง นานวาคะเมยยะ
นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง
ยะทะตีตัมปะหีนันตัง
อัปปัตตัญจะ  อะนาคะตัง
ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง
ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ
อะสังหิรัง อะสังกุปปัง
ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย
อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง
โก ชัญญา มะระณัง สุเว
นะ หิโน สังคะรันเตนะ
มะหาเสเนนะ มัจจุนา
เอวัง วิหาริมาตาปิง
อะโหรัตตะมะตันทิตัง
ตังเว ภัทเทกะรัตโตติ
สันโตอาจิกขะเต มุนีติ

 

 

คำแปล ความหมาย ภัทเทกรัตตคาถา
(ผู้มีราตรีเดียวอันเจริญ)

       ผู้มีปัญญา ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรตั้งความหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง, สิ่งที่ล่วงไปนั้น ก็ได้ล่วงไปแล้ว สิ่งที่ยังไม่มีมานั้น ก็ยังไม่มาถึง, ก็ผู้ใดเห็นแจ้งชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ณ ที่นั้น ๆ แล้ว ใจไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน และผู้ที่ทราบชัดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว สิ่งที่ยังไม่มาถึง และไม่มีความง่อนแง่น คลอนแคลนในเหตุปัจจุบันนั้นแล้ว พึงพอกพูนความรู้นั้นให้มากยิ่งขึ้น

       ความเพียรเพื่อเผากิเลส ควรทำในวันนี้เท่านั้น ก็ใครเล่าจะสามรถรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้, ไม่มีใครที่จะสามารถต่อสู้กับพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้, 

       ผู้เป็นบัณฑิตย่อมกล่าวสรรเสริญผู้มีธรรมเครื่องเผากิเลสเป็นเครื่องอยู่ผู้มีความเพียรแผดเผากิเลสทั้งกลางวันกลางคืนนั้นแล ว่าเป็นมุนีผู้สงบ เป็นผู้มีราตรีเดียวอันเจริญ ดังนี้แล ฯ

 

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
*  ขออนุโมทนาบุญกับเสียงสวดมนต์จาก  youtube Npaskorn Tanapornsri

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0038772344589233 Mins