ปฐมพุทธะวะจะนะ

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2559

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ปฐมพุทธะวะจะนะ

       อะเนกะชาติสังสารัง
สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง
คะหะการัง คะเวสันโต
ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง
คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ
ปุนะเคหัง นะกาหะสิ
สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา
คะหะกูฏัง วิสังขะตัง
วิสังขาระคะตัง จิตตัง
ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคาติ

 

 

คำแปล ความหมาย ปฐมพุทธวจนะ

เมื่อตรัสรู้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวขึ้นพระองค์เดียว ว่า.-

     "เมื่อเรายังไม่ประสบพบญาณวิเศษ เราได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมานับชาติไม่ถ้วน, เราแสวงหานายช่างปลูกเรือน คือตามใจเจ้าตัณหา ความทะยานอยาก อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มานาน การเกิดมาทุกชาติมีแต่ความทุกข์, นี่แน่ะเจ้าตัณหานายช่างปลูกเรือน เรารู้จักความระยำของเจ้าแล้ว เจ้าไม่มีทางจะปลูกบ้านเรือนให้เราได้อีกแล้ว, เพราะว่าโครงเรือนทั้งหมดของเจ้า เราได้หักทิ้งเสียแล้ว ยอดเรือนนั้นเราก็รื้อทิ้งเสียแล้ว, ไม่มีอะไร ๆ จะมาทำให้จิตของเราเกิดขึ้นได้อีกแล้ว ทั้งนี้เพราะว่า เราได้ทำลายตัณหาคือความทะยานอยาก ให้หมดสิ้นไปเสียแล้ว" ดังนี้ ฯ

 

 


** อ้างอิงจาก หนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011571685473124 Mins