ติสสสามเณร สามเณรผู้รู้วันละสังขาร

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2559

สามเณรอรหันต์
ติสสสามเณร
สามเณรผู้รู้วันละสังขาร

สามเณรอรหันต์ , ติสสสามเณร , สามเณรผู้รู้วันละสังขาร

     ในสมัยพุทธกาลมีสามเณรน้อยองค์หนึ่งชื่อติสสะ อายุ ๗ ขวบ มาบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักพระสารีบุตรเถระ อัครสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นระยะเวลาหนึ่งปี  สามเณรท่านนี้ได้รับการพยากรณ์จากพระสารีบุตรว่า จะต้องมาณภาพภายใน ๗ วัน ขอให้ปลงอายุสังขารเสีย พอสามเณรได้ฟังดังนั้น ท่านก็มิได้สะทกสะท้าน หรืออาลัยในชีวิตแต่อย่างใด ไหนๆ ก็จะละสังขารแล้ว ก็ใคร่จะขออำลาพระอาจารย์ไปโปรดโยมบิดามารดาสัก ๓ วัน 

 ในระหว่างการเดินทางได้พบปลาน้อยใหญ่ในสระน้ำซึ่งกำลังแห้งเขิน เมื่อสามเณรไปถึงปลากำลังดิ้นทุรนทุราย เพราะน้ำไม่เพียงพอ สามเณรจึงรำพึงว่า เราจะตายภายใน ๗ วัน ปลานี้หากไม่มีน้ำจะต้องตายในวันนี้แล้ว อย่ากระนั้นเลยถึงเราจะต้องตาย ก็ควรจะโปรดสัตว์ก็คือปลาเหล่านี้ให้พ้น จากความตายเถิด ระหว่างทางท่านได้ปล่อยอีเก้งที่ถูกแร้วนายพรานอีก ด้วยอานิสงส์ที่ท่านได้ช่วยชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยจิตเมตตานี้เอง จึงทำให้สามเณรหมดกรรมที่จะต้องหมดอายุขัย แต่กลับมีอายุยืนยาวต่อไปแถมยังมีผิวพรรณผ่องใสยิ่งขึ้นอีกด้วย 

      ติสสะสามเณร เป็นผู้มีลาภสักการะมาก เหตุเพราะท่านได้เคยใส่บาตรแก่พระสารีบุตรเถระ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010255018870036 Mins