สุมนสามเณร ผู้ปราบพญานาค

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2559

สามเณรอรหันต์
สุมนสามเณร
ผู้ปราบพญานาค

สามเณรอรหันต์ สุมนสามเณร ผู้ปราบพญานาค

    สุมนสามเณร บวชเป็นสามเณรเพื่อคอยอุปัฏฐากพระอนุรุทธเถระ สาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เลิศทางด้านทิพยจักษุญาณ (ตาทิพย์)

      สุมนสามเณรมีบุญได้สั่งสมบุญเก่ามาดีข้ามภพข้ามชาติ เพราะฉะนั้น เวลาบวชเพียงใบมีดจรดปลายเส้นผม สามารถพิจารณาเห็นแจ้งถึงความไม่เที่ยงของสังขาร แล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน พอโดนผมเสร็จทั้งศีรษะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันที

  วันหนึ่งสุมนสามเณรต้องการนำน้ำจากสระอโนดาตมาถวายการรักษาอาการปวดท้องของพระอนุรุทธเถระ  แต่พญานาคนามว่า ปันนกนาคราช แห่งสระอโนดาตเกิดความโกรธ แผ่พังพานกั้นขวางไว้ ท่านสุมนสามเณรจึงแสดงฤทธิ์ เพื่อให้ปันนกนาคราชมีความเคารพยำเกรงในพระรัตนตรัย โดยเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วเนรมิตกายถึง ๑๒ โยชน์ เหยียบพังพานของพญานาค ทันทีที่เหยียบลงไปบนพังพานของพญานาค แผ่นพังพานก็ได้หดเข้าเหลือเล็กเท่าทัพพี น้ำในสระอโนดาตพุ่งขึ้นมาให้สามเณรรองใส่ภาชนะที่นำมาจนเต็ม หมู่ทวยเทพต่างแซ่ซ้อง สาธุการกันไปทั่วบริเวณ ในที่สุดสามเณรก็สามารถนำน้ำไปถวายพระเถระได้สำเร็จ  เมื่อท่านอนุรุทธเถระฉันน้ำนั้นแล้ว จึงหายจากอาการปวดท้องทันที
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010755022366842 Mins