โสปากะสามเณร ผู้เกิดในป่าช้า บรรลุอรหันต์ในป่าช้า

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2559

สามเณรอรหันต์
โสปากะสามเณร
ผู้เกิดในป่าช้า บรรลุอรหันต์ในป่าช้า

สามเณรอรหันต์ โสปากะสามเณร ผู้เกิดในป่าช้า บรรลุอรหันต์ในป่าช้า

    สามเณรน้อยชื่อ โสกาปะ แปลว่า "ผู้เกิดในป่าช้า" เพราะท่านเกิดในป่าช้า เรื่องมีอยู่ว่า...สามเณรรอดตายราวปาฏิหารย์ขณะอยู่ในครรภ์มารดาซึ่งกำลังถูกเผาบนเชิงตะกอนในป่าช้าแห่งหนึ่ง เพราะชาวบ้านเข้าใจผิดว่ามารดาตายแล้ว แต่บุญบารมีที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จึงมีฝนตกลงมาดับไฟที่กำลังเผาบ้านนั้น สามเณรได้หลุดออกจากครรภ์มารดาและถูกนำไปเลี้ยงดูในป่าช้าแห่งนั้น เด็กชายโสปากะเติบโตในป่าช้าจนมีอายุได้ ๗ ขวบ จึงได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุธเจ้า ที่ทรงมาโปรดในป่าช้า ทำให้เด็กน้อยเกิดความเลื่อมใสในทันที จึงขอออกบวช และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นเอง

     ต่อมา...สามเณรโสปากะได้รับอนุญาติให้บวชเป็นพระจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะอายุเพียง ๗ ขวบ การบวชกระทำโดยตอบปัญหา ๑๐ ข้อ สามเณรสามารถตอบปัญหาเหล่านั้นได้อย่างฉาดฉานและถูกต้อง จนได้รับคำสรรเสริญจากพระพุทธองค์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019116564591726 Mins