สังกิจจิสามเณร สามเณรใจเพชร ผู้ทำให้คนทั้ง ๕๐๐ คน กลับใจ

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2559

สามเณรอรหันต์
สังกิจจิสามเณร
สามเณรใจเพชร ผู้ทำให้คนทั้ง ๕๐๐ คน กลับใจ

สามเณรอรหันต์ สังกิจจิสามเณร สามเณรใจเพชร ผู้ทำให้คนทั้ง ๕๐๐ คน กลับใจ

    สามเณรสังกิจจะบวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระ ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยวัย ๗ ชวบ ในขณะปลงผมบวช

  ท่านเป็นรูปเดียวได้เป็นที่พึ่งแก่พระภิกษุ ๓๐ รูป ในป่าให้รอดพ้นจากความตายจากโจรป่า และยังสร้างศรัทธาให้กับพวกโจรห้าร้อย ได้มาบวชในพระพุทธศาสนา

    พวกโจรห้าร้อยไม่สามารถใช้ดาบฟันคอสามเณรได้เกิดปาฏิหารย์ดาบงอพับ ทำให้หมู่โจรเกิดความเลื่อมใส ขอบวชกับเสามเณร ในที่สุดหมู่โจรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อได้มาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011821508407593 Mins