พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2559

สามเณรอรหันต์
พระสีวลีเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

สามเณรอรหันต์ , พระสีวลีเถระ , เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก , ลาภสักการะ

    สามเณรสีวลีเจริญด้วยลาภสักการะ เพราะในอดีตชาติได้ถวายน้ำผึ้งสดแก่พระพุทธเจ้านามว่า วิปัสสีพุทธเจ้า และหมู่สงฆ์ ด้วยผลบุญที่ได้ถวายทานแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยความเคารพเลื่อมใสส่งผลให้สามเณรสีวลีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ในป่า ในบ้าน ในน้ำ หรือบนบก ก็จะมีทั้งมนุษย์และเทวดานำลาภสักการะมาถวายโดยมิได้ขาดตกบกพร่องคราวใดที่หมู่สงฆืจะต้องผ่านไปยังถิ่นกันดารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมักจะมีพระดำรัส (สั่ง) ให้พาสามเณรสีวลีไปด้วยเสมอ เพราะจะช่วยให้พระภิกษุทั้งหลายไม่ขัดสนเรื่องข้าวปลาอาหาร และปัจจัยสี่

     สีวลีกุมารเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา พระราชธิดา (ลูกสาว) ของพระเจ้ากรุงโกลิยะ อยู่ในครรภ์มารดา ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน เพราะเคยทำบาปกรรมในชาติหนึ่งที่ไปล้อมเมืองศัตรูเป็นเวลา ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ทำให้คนจำนวนมากเดือดร้อน อย่างไรก็ตามด้วยอำนาจแห่งบุญที่สีวลีกุมารได้เคยถวายน้ำผึ้งสดไว้ ก็ส่งผลทำให้มีผู้นำเครื่องสักการะมาถวายพระมารดาขณะตั้งครรภ์ทุกเช้าเย็นมิได้ขาด สามเณรสีวลีได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ขณะบรรพชาในช่วงที่จรดใบมีดปลงผมเสร็จพอดี 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013486663500468 Mins