สามเณรทัพพะ ได้ยกย่องทางจัดเสนาสนะ

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2559

สามเณรอรหันต์
สามเณรทัพพะ
ได้ยกย่องทางจัดเสนาสนะ

สามเณรอรหันต์ สามเณรทัพพะ ได้ยกย่องทางจัดเสนาสนะ

     สามเณรทัพพะบวชและได้บรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ เป็นสามเณรรูปแรกที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์และเป็นภิกษุรูปแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชยกให้ท่านเป็นภิกษุทั้งที่อายุไม่ครบยี่สิบปี เพราะทรงเห็นว่ามีความสามารถไม่แพ้ผู้ใหญ่ มีความชำนาญเป็นพิเศษในการจัดที่อยู่ถวายพระจนพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านจัดเสาสนะ ด้วยอานุภาพของพระอรหันต์ สามเณรน้อยทัพพะสามารถทำนิ้วมือของตัวเองให้มีแสงดุจดั่งแท่งเทียนส่องสว่างในเวลาค่ำคืนเพื่อนำทางแก่พระอาคันตุกะไปสู่ที่พักได้สะดวก

   สามเณรทัพพะเป็นเชื้อสามกษัตริย์ พระราชโอรสของพระเจ้ามัลลราช แห่งแคว้นมัลละ สามเหตุที่ออกบวชเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงได้การบทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00095794995625814 Mins