วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วันที่ 19 มกราคม ของทุกปี

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2560

วันสำคัญของวัดพระธรรมกาย

วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
วันที่ 19 มกราคม ของทุกปี

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง , วัดพระธรรมกาย , ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม , คุณยายอาจารย์ , แม่ชี , วัดปากน้ำ , วิชชาธรรมกาย

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
 
ท้องฟ้ามืดมิดยามราตรี เริ่มมีแสงสว่างอ่อนเรื่อ
จากปลายขอบฟ้าด้านตะวันออก
เป็นสิ่งบอกให้รู้ว่า วันใหม่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้ง
หลายชีวิตเปิดเปลือกตาเมื่อแสงตะวันแจ่มจ้า
แต่ชีวิตหนึ่ง...เคลื่อนไหวมาก่อนอรุณจะรุ่งด้วยซ้ำ
 
เด็กหญิงลูกชาวนา ขยันออกไปทำนาตั้งแต่ตี 4 ทุกวัน
เด็กหญิง... ผู้มีดวงใจเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว
ไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใด เด็กหญิง..ผู้เจริญวัยขึ้น เพื่อมาเป็น
มหารัตนอุบาสิกา ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

 

     ประวัติชีวิตคุณยายอาจารย์ บริสุทธิ์ งดงาม ควรค่าต่อการนำมาเป็นแบบอย่าง และเทิดทูนไว้ในฐานะปูชนียบุคคลของโลกอย่างแท้จริง 

     คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ท่านมีประวัติชีวิตที่งดงาม สามารถนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ทั้งชีวิต บนผืนแผ่นดิน 196 ไร่ ณ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คือ จุดเริ่มต้นของวัดพระธรรมกาย หากย้อนอดีตกลับไป ในวันขุดดินก้อนแรกเพื่อสร้างวัด ภาพแจ่มชัดในอดีตคือ ภาพของแม่ชีท่านหนึ่ง รูปร่างผอมบาง อายุราว 60 ปี แววตาของท่านสุกสว่าง เป็นแววตาของผู้ทรงภูมิธรรมลึกซึ้ง มีความเด็ดเดี่ยว หากแต่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ในขณะนั้นท่านคือ ผู้นำในการสร้างวัดพระธรรมกาย 

     คุณยายอาจารย์ เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2452 ซึ่งตรงกับ วันพุธ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา ที่ อำเภอนครไชยศรี จ. นครปฐม เป็นลูกคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน มีบิดาชื่อ พลอย มีมารดาชื่อ พัน ซึ่งประกอบอาชีพทำนา 

       คุณยายเป็นคนขยันและอดทน ช่วยพ่อแม่ดูแลงานบ้านและเป็นเรี่ยวแรงหลักในการทำนา       เมื่อคุณยายอายุได้ 26 ปี (พ.ศ. 2478) ท่านตัดสินใจออกจากบ้าน เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมาฝึกสมาธิที่วัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ) จนได้พบและฝึกสมาธิกับคุณยายทองสุก สำแดงปั้น ซึ่งเป็นครูสอนสมาธิ จากวัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ) จนได้เข้าถึงพระธรรมกาย แล้วใช้วิชชาธรรมกายตามหาพ่อ ได้ขอขมาและช่วยพ่อขึ้นจากนรกได้  

      จากนั้นคุณยายทองสุกได้พาคุณยาย ซึ่งตอนนั้นอายุได้ 29 ปี (พ.ศ. 2481) ไปกราบหลวงพ่อวัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ) เมื่อหลวงพ่อพบคุณยายครั้งแรก ท่านก็รับคุณยายเป็นศิษย์ และให้เข้าศึกษาวิชชาธรรมกายชั้นสูงในโรงงานทำวิชชาทันที

     ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และความเป็นคนทำอะไรทำจริงของคุณยาย ทำให้ท่านศึกษาวิชชาธรรมกายได้อย่างรวดเร็วและเชี่ยวชาญยิ่ง จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าเวรในการทำวิชชา และได้รับคำชมจากหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญว่า “ลูกจันทร์นี่ หนึ่งไม่มีสอง” 

     เมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำใกล้มรณภาพ ท่านมีคำสั่งให้ศิษย์ทุกคนช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์ไปให้ ทั่วโลก คุณยายจึงตั้งใจอบรมสั่งสอนธรรมปฏิบัติวิชชาธรรมกายแก่ศิษย์อย่างเต็มที่ ตลอดมา ด้วยความเคารพในคำสั่งของครูบาอาจารย์ 

     ปลายปี พ.ศ. 2506 พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งในขณะนั้นจบการศึกษาจาก ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อที่ ม.เกษตรศาสตร์ ได้มาฝึกธรรมปฏิบัติกับคุณยายอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจจริง รักการปฏิบัติธรรมมาก และได้ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเยี่ยม คุณยายจึงถ่ายทอดวิชชาธรรมกายที่ศึกษามาจากหลวงพ่อวัดปากน้ำให้แก่ท่านอย่างเต็มที่ 

     จากนั้นหลวงพ่อธัมมชโยจึงได้ชักชวนเพื่อนๆ รุ่นพี่รุ่นน้องในมหาวิทยาลัยเดียวกันมาร่วมปฏิบัติธรรมกับคุณยายที่บ้านธรรมประสิทธิ์ มากขึ้นจนบ้านหลังเล็กในวัดปากน้ำไม่สามารถรองรับได้ พ.ศ. 2513 หลวงพ่อธัมมชโยบวช คุณยายจึงได้รวบรวมคณะศิษย์มา สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ โดยได้รับบริจาคพื้นที่จากคุณหญิงประหยัด แพทยพงศาวิสุทธาธิบดี และตั้งชื่อว่า “ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม” ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระธรรมกาย”
 

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง , วัดพระธรรมกาย , ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม , คุณยายอาจารย์ , แม่ชี , วัดปากน้ำ , วิชชาธรรมกาย

     คุณยายท่านทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ในการสร้างวัดเป็นอย่างมาก เป็นทั้งที่ปรึกษา และเป็นศูนย์รวมใจให้แก่หมู่คณะผู้บุกเบิกให้ทำงานสร้างบารมีร่วมกันอย่างมี ความสุข ท่านยังวางกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆ ภายในวัดอย่างรัดกุมตั้งแต่ต้น ทั้งยังคอยช่วยดูแลเรื่องความเป็นอยู่ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานทุกอย่าง และเมื่อต้องขยายพื้นที่ออกมาอีก 2,000 ไร่ เพื่อรองรับงานพระศาสนาใช้อบรมศีลธรรมเยาวชนและบุคคลทั่วไป กฎระเบียบต่างๆ ที่คุณยายได้ตั้งไว้ยังเป็นหลักในการสร้างงานพระศาสนามาจนถึงปัจจุบัน
 

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง , วัดพระธรรมกาย , ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม , คุณยายอาจารย์ , แม่ชี , วัดปากน้ำ , วิชชาธรรมกาย

หน้าที่ชาวพุทธของศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์
     - ปฏิบัติบูชา ด้วยการ ตักบาตร สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา น้อมถวายแด่คุณยายฯ
     - น้อมนำคำสอนอันทรงคุณค่าของท่านมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 

คำสอน คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 

ประวัติ คุณยาย มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง

  

 

บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

น้อมจิตกราบบูชา 

มหาอุบาสิกาจารย์

ก่องแก้วนฤพาน    

ยอดทหารพระทศพล

    สืบทอดธรรมธาตุ 

มุ่งประกาศทางมรรคผล

ศิษย์เอก พระมงคล-   

เทพมุนี มิแปรผัน

    เป็นหนึ่งไม่มีสอง 

นามเกริกก้องคุณยายจันทร์

ขนนกยูง ทุ่มชีวัน   

ทำวิชชาพิชิตชัย

    อดทนและเข้มแข็ง 

มนะแกร่งพิสุทธิ์ใส

โกฏิเพชรในภพไตร  

เพียงเศษห้วงของดวงมาลย์

    เป็นยอดกตัญญู      

น้อมนบครูทุกวันวาร

เชื่อมวิชชาพระนิพพาน  

ผู้สร้างสาน ตะวันธรรม

    รวมศิษย์พลิกผืนนา  

สถาปนาให้เลิศล้ำ

วัดพระธรรมกายนำ    

ธรรมขยายหทัยชน

    ธารใดในโลกหล้า   

รวมมหานทีดล

เทียบธารกรุณย์มน    

แค่เศษเสี้ยวน้ำใจยาย

    ยอดปฏิมากร     

เอกบวรสมใจหมาย

หาเทียบสองมือยาย   

ผู้ปั้นกายแห่งธรรมา

    ยายเป็นเช่นโพธิ์พฤกษ์ 

ให้ระลึกและพึ่งพา

ศิษย์ดั่งสกุณา  

ได้อาศัยใต้บารมี

    กลางยายใสพิสุทธิ์   

เปรียบประดุจพระเจดีย์

กายธรรมทับทวี              

อสงไขยอเนกนันต์

    ด้วยบุญกุศลล้ำ 

วรธรรมคุณยายจันทร์

คุ้มศิษย์ทุกคืนวัน  

สุขเกษมภิเปรมปรีดิ์

    ธรรมใดคุณยายซึ้ง 

ขอศิษย์ถึงทุกชีวี               

ตามติดบ่มความดี

ทุกภพชาติพิฆาตมาร

    เปี่ยมด้วยธรรมฤทธิ์  

บุญศักดิ์สิทธิ์มหาศาล

สืบทอดอุดมการณ์       

ปณิธานธาตุธรรมา

    แผ่ขยายวิชชาเลิศ      

ให้บรรเจิดทั่วโลกา

ศิษย์มั่นคำสัญญา        

แทนมาลาบูชาคุณ ฯ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.07425274848938 Mins