พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ๑,๙๙๙ รูป จังหวัดเลย วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2560

พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ๑,๙๙๙ รูป
วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดศรีอุดมวงศ์ อ.วังสะพุง จ.เลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0018768151601156 Mins