พัฒนาเศรษฐกิจพิชิตโรคภัย

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2560

พัฒนาเศรษฐกิจพิชิตโรคภัย

 

 

                  ในยุคสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทําวิชชาพร้อมกับหมู่คณะในโรงงานทําวิชชา มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่ง เศรษฐกิจตกต่ํามาก ก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพราะมีการรบราฆ่าฟันกันทั่วโลก ถึงแม้ปัญหาทาง เศรษฐกิจของประเทศไทยจะหนักหนาสาหัส แต่หลวงปู่ก็ไม่รู้สึกหนักใจ ท่านตั้งใจที่จะพลิกเศรษฐกิจ ให้ได้จึงสั่งให้หมู่คณะที่ทําวิชชาด้วยกันแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา

 

                    คุณยายยกตัวอย่างคําสั่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ฟังว่า “ต้องยกประเทศชาติศาสนา วิชชาธรรมกายให้สูงขึ้น ให้ประเทศไทยเป็นปิ่นนานาประเทศ ให้แก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ไปดูซิใครทําให้มันตก” ท่านสาวไปถึงต้นเหตุเลยว่าก่อนที่จะเกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในเมืองมนุษย์ใครเป็น สาเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นเพราะมนุษย์เป็นเสมือนหุ่นที่ถูกเชิดด้วยบุญและบาป จึงต้องไปดูต้นเหตุที่ส่งกระแส บาปกรรมมาทําให้มนุษย์ตกทุกข์ได้ยาก คณะผู้ทําวิชชาจึงต้องไปดูที่ต้นเหตุว่าเป็นมาอย่างไร แล้วก็ดับสาเหตุนั้นด้วยวิชชาธรรมกาย

 

                     นอกจากการแก้ไขเศรษฐกิจแล้ววิชชาธรรมกาย ยังสามารถช่วยพัฒนาสุขภาพได้อีกด้วย โดยค้นหาสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ผู้ทําวิชชาได้จะเห็นว่าโรคภัยถูกผลิตขึ้นไม่ซ้ํากัน แต่ที่สามารถแก้ไขได้จนกระทั่งมีผลมาถึงเมืองมนุษย์ก็มีไม่กี่โรค เวลาแก้พระเดชพระคุณหลวงปู่จะสั่งให้ทํา แต่ไม่ใช่การสั่งลอยๆ ด้วยวาจาเท่านั้น คุณยายเล่าว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่จะดําเนินจิตเข้าไปสู่ภายใน ไปอยู่ในจุดที่เห็นสาเหตุของการเกิดโรคได้แล้วท่านก็ให้ตรวจตราดูว่าใครเป็นต้นคิด แล้วก็สั่งงานให้แก้ไข ณ จุดนั้น เมื่อรับคําสั่งแล้วคุณยายและหมู่คณะ ผู้ทําวิชชาก็ต้องจรดใจนิ่งซ้อนเข้าไปสู่ภายใน ณ จุดเดียวกันกับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าถึง แล้วก็ดูตามไปด้วย จากนั้นจึงทําการแก้ไขด้วยวิชชาธรรมกาย ภารกิจของพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เกินกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027043167750041 Mins