ต้นแหล่งศึกสงคราม

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2560

ต้นแหล่งศึกสงคราม

 

 

                      สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําได้แต่งตั้งให้คุณยายจันทร์เป็น หัวหน้าเวรขาดรู้อยู่ในโรงงานทําวิชชา คําว่า “ขาดรู้” ในที่นี้หมายความว่า เวลาทําสมาธิท่านจะขาดการรับรู้เรื่องของกายมนุษย์อย่างสิ้นเชิง จิตของท่านจะหลุด เข้าไปสู่ภายในทั้งหมดแบบม้วนเดียวจบ ไม่รู้สึกคันหรือเมื่อยขบแต่อย่างใด ซึ่งใครก็ตามที่ทําได้จะมีใจที่ละเอียดมาก สามารถเข้าถึงความละเอียดของใจ ที่น้อยคนจะเข้าถึงได้แม้ช่วงสงครามโลกจะมีการทิ้ง ระเบิดอยู่เรื่อยๆ ดูน่าสะพรึงกลัว แต่คุณยายและ หมู่คณะผู้ทําวิชชากลับนั่งนิ่งอย่างมีความสุข ต่างคน ต่างปล่อยใจเข้าไปสู่ภายในเพื่อใช้อานุภาพของวิชชา ธรรมกายแก้ไขสงครามในเมืองมนุษย์

                     ในขณะที่มนุษย์รบราฆ่าฟันกันอยู่ พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ทราบว่าต้นเหตุเกิดจากพญามาร ที่ส่งกิเลสมาบังคับจิตใจของมนุษย์ให้ทําลายซึ่งกันและกัน แม้ในขณะที่ผู้นําประเทศและกองทัพของประเทศต่างๆ ประชุมหารือกัน ท่านและหมู่คณะผู้ทําวิชชาก็ปล่อยใจเข้าไปสู่ภายในเพื่อตรวจตราดูว่า ทําอย่างไรจึงจะสงบศึกได้เมื่อไปถึงพญามารผู้เป็นต้นแหล่งที่มาของศึกสงครามแล้ว ท่านก็ตรวจสอบดู ว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรที่ทําให้มนุษย์รบกันเอง โดยที่มนุษย์ทั้งหมดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย รู้แต่เพียงว่าจะต้องรบเพียงเพื่อเอาชนะกันให้ได้

                     เมื่อท่านทําสมาธิได้ละเอียดจนถึงระดับที่ สามารถเห็นพญามารผู้เป็นต้นเหตุของสงครามโลกได้แล้ว จึงขอเจรจาเพื่อยุติสงครามที่เกิดขึ้นในเมืองมนุษย์ แต่สรุปผลได้ว่าไม่ตกลง เพราะฝ่ายมารมี ความตั้งใจที่จะทําลายล้างมนุษย์โดยสอดละเอียด หรือส่งอานุภาพบังคับลงมาเพื่อให้มนุษย์สามารถ คิดค้นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงมากแล้วนํามาประหัตประหารกัน

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010994672775269 Mins