ทุกขทุกข์ ทุกข์ที่ทำให้จิตใจ ลดหดหู่

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2560

ทุกขทุกข์ ทุกข์ที่ทำให้จิตใจ ลดหดหู่
 

แม่บทแห่งธรรม , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , มัชฌิมา ปฏิปทา , ธัมมจักกัปปวัตตสูตร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , อริยสัจสี่ , ทุกขทุกข์ ทุกข์ที่ทำให้จิตใจ ลดหดหู่  , ทุกข์ , ทุกขทุกข์

     ความทุกข์ที่ทำให้จิตใจ ลดหดหู่ ทอดถอนใจอันเนื่องมาจากโรคาพาธก็ดี เนื่องมาจากการที่ตนต้องอาชญา มีการถูกเฆี่ยนตีจองจำไว้ก็ดี ถูกตัดมือตัดเท้าก็ดี เนื่องมาจากการทนทุกขเวทนาตามลำพังผู้เดียวไร้ญาติขาดมิตรก็ดี เนื่องมาจากความยากจนเข็ญใจไม่มีเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับเครื่องถนิมพิมพาภรณ์เสมอเหมือนผู้อื่น เป็นเหตุให้รู้สึกสลดสังเวช ใจได้แต่รำพึงรำพันกับตนเองว่า อนิจจาตัวเรานี้ช่างยากจนนักหนา เกิดมาก็ไม่เทียมหน้าเทียมตาผู้อื่นทั้งหลาย เหล่านี้คือทุกขทุกข์

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 006 แม่บทแห่งธรรม
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 Total Execution Time: 0.0069868167241414 Mins