ปริเทวทุกข์ ทุกข์เพราะตัดอาลัยไม่ขาด

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2560

ปริเทวทุกข์ ทุกข์เพราะตัดอาลัยไม่ขาด
 

แม่บทแห่งธรรม , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , มัชฌิมา ปฏิปทา , ธัมมจักกัปปวัตตสูตร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , อริยสัจสี่ , ปริเทวทุกข์ ทุกข์เพราะตัดอาลัยไม่ขาด  , ทุกข์ , ปริเทวทุกข์

      ปริเทวทุกข์มีอาการให้ร้องไห้ร่ำไห้พิรี้พิไร มีน้ำตาไหลฟูมฟองนองเนตร โดยมีสาเหตุมาจากมารดา บิดา บุตร ภรรยา และคณาญาติถึงแก่ความตาย หรืออาจมีเหตุมาจากการสูญเสียทรัพย์สมบัติ แล้วทำให้บ่นเพ้อละเมอราวกับวิกลจริตไปทุกวันทุกเวลา เสวยทุกขเวทนาอยู่เป็นนิจนิรันดร์ ปริเทวทุกข์นี้เองที่กระทำให้จิตแห่งสัตว์ทั้งปวงเดือดดิ้นอยู่เนือง ๆ

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 006 แม่บทแห่งธรรม
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.0014614184697469 Mins