โสกทุกข์ ทุกข์เพราะความเศร้าใจ เสียใจ

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2560

โสกทุกข์ ทุกข์เพราะความเศร้าใจ เสียใจ
 

แม่บทแห่งธรรม , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , มัชฌิมา ปฏิปทา , ธัมมจักกัปปวัตตสูตร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , อริยสัจสี่ , โสกทุกข์ ทุกข์เพราะความเศร้าใจ เสียใจ  , ทุกข์ , โสกทุกข์

     เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนามรณทุกข์จบลงแล้ว จึงตรัสเทศนาโสกทุกข์มีเนื้อความตามพระบาลีว่า ลักษณะของความโศกนั้น คือ ภาวะอันกระทำให้น้ำจิตแห่งเราท่านทั้งหลายเดือดร้อนระส่ำระสาย ให้กระวนกระวายแห้งเหือดไป ยามนอนก็นอนไม่หลับยามรับประทานก็รับประทานไม่ได้ ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากการสูญเสียญาติมิตร หรือทรัพย์สมบัติ นี้คือลักษณะของโสกทุกข์ เบียดเบียนอยู่ในสันดานแห่งเราท่านทั้งหลายทั้งปวงให้เสวยทุกขเวทนาเนือง ๆ

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 006 แม่บทแห่งธรรม
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.0011562506357829 Mins