บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง๕๙

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2560

บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้

ขจัดบาปได้ ล้างบาปได้

ขจัดมลทินของใจได้

เเละยังอุทิศไปให้เเก่บรรพบุรุษ

บุพการี หมู่ญาติของเรา

ที่ละโลกไปเเล้วได้

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 Total Execution Time: 0.0012662490208944 Mins