ถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ให้ภาคใต้เกิดสันติสุข

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2549

      วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ และจังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๘ โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป มารับบาตร-รับสังฆทาน และเจริญพุทธมนต์ให้พรเพื่อให้ภาคใต้เกิดสันติสุข จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. ชาวพุทธกว่า ๒,๐๐๐ คน ร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสดุดีมหาราชาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช จากนั้นจึงร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป และทำพิธีไถ่ชีวิตโค-ปล่อยสรรพสัตว์ให้ชีวิตเป็นทาน โดยมีพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานสงฆ์ และ นายจิต ผสมพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

จากนั้นเวลา ๙.๐๐ น. เข้าสู่ช่วงรายการเสวนาธรรม “เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดภาคใต้และร่วมให้กำลังใจพระภิกษุและชาวไทยในพื้นที่” โดย พระครูสุทธิธรรมานุศาสนก์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดยะลา, นายผ่อง เล่งอี้ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเสวนา

จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นพิธีถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๘ และพิธีเจริญจิตตภาวนา-เจริญพุทธมนต์ให้พร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์และเพื่อให้ภาคใต้เกิดสันติสุข จากนั้นเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร-ตำรวจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสร็จพิธีในเวลา ๑๒.๐๐ น.

ซึ่งในงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวพุทธในพื้นที่เป็นอย่างมาก และมาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม เพราะตระหนักดีกว่า แม้เหตุการณ์ในขณะนี้จะไม่สงบ และไม่ปลอดภัยก็ตาม แต่คนไทยยังมีความกลมเกลียว และเชื่อมั่นในอานิสงส์ผลบุญ อันจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ทั้งนี้ พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ เป็นโครงการที่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจแด่คณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และจะจัดไปจนกว่าเหตุการณ์ในภาคใต้จะสงบลง ดังนั้นท่านที่สนใจร่วมสนับสนุนโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลยโทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-๑๐๐๐

สุขา สามัญญตา โลเก

ความเป็นผู้เกื้อกูลแก่สมณะ นำความสุขมาให้ในโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0024264653523763 Mins