ร่วมงานฉลอง 2550 ปีพระพุทธศาสนา

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2549

      คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายและพระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิกนฺโต ได้เดินทางร่วมคณะไปกับ พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ , พระราชปัญญาเมธี รองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ คณะแม่ชีรัชดา อมาตยกุล ไปยังประเทศบังคลาเทศเพื่อร่วมงานเฉลิม ฉลอง 2550 ปีของพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีถวายพระประธาน 40 องค์ และมหาสังฆทานแก่คณะสงฆ์บังคลาเทศ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชธรรมเสนามหาเถระบังคลาเทศเป็นองค์ประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เมื่อคณะพระภิกษุ , ญาติโยมและเหล่ากัลยาณมิตร เดินทางถึงเมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ ได้รับการต้อนรับจากท่าน ดร. ชินาโพธิ ภิกขุ (ผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิจัยและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งบังคลาเทศ) และชาวพุทธในบังคลาเทศอย่างอบอุ่น ในช่วงเย็นก็เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร 50 รูป ณ Chittagong Buddhist Monastery (วัดพุทธจิตตะกอง)

เช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน 2549 เริ่มขบวนแห่เฉลิมฉลอง 2550 ปีของพระพุทธศาสนา ไปตามถนนในเมืองจิตตะกอง จาก Chittagong Buddhist Monastery (วัดพุทธจิตตะกอง) ไปยัง The King of Chittagong Auditorium (ธรรมสภาเมืองจิตตะกอง) รวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ระหว่างทางได้รับความสนใจจากชาวเมืองจิตตะกองและมีนักข่าวท้องถิ่นมาทำข่าวอย่างมากมาย

ช่วงสาย มีพิธีถวายพระประธาน และมหาสังฆทานแก่วัดพุทธในบังคลาเทศกว่า 40 วัด ณ The King of Chittagong Auditorium (ธรรมสภาเมืองจิตตะกอง) โดยมี สมเด็จพระสังฆราชธรรมเสนามหาเถระบังคลาเทศ เป็นองค์ประธาน ในพิธี มีแขกผู้มีเกียรติของเมืองจิตตะกอง และเหล่าชาวพุทธมาร่วมพิธี มากมายกว่า 1,000 คน นับว่างานในวันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากของชาวพุทธในบังคลาเทศซึ่งไม่ได้จัดงานใหญ่เช่นนี้มาเป็นเวลานานมากแล้ว ยังความปลื้มปิติในบุญให้แก่ชาวไทยและชาวพุทธในบังคลาเทศที่มาร่วมงานทุกท่าน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0094674189885457 Mins